Brno je o krok blíže k vybudování špičkového centra vědy

Projektová žádost na výstavbu špičkového výzkumného centra CEITEC úspěšně prošla hodnocením formálních náležitostí a kontrolou přijatelnosti. Postoupila do další fáze. V průběhu února zahájí ministerstvo školství hodnocení odborné. První výsledky budou k dispozici v dubnu.

ceitec_1.jpg

Projektová žádost, čítající více než tři tisíce stránek, byla ministerstvu školství předložena 13. listopadu loňského roku. Projektový tým v ní žádá o 6,53 miliardy korun pro brněnský výzkum. Nyní dostalo vedení projektu informace o formální správnosti předložené žádosti.

Vedení projektu se intenzivně připravuje na další vyjednávání s ministerstvem školství. V nejbližších měsících bude obhajovat využitelnost výsledků výzkumu CEITEC v praxi a schopnost vědců zajistit si částečně financování budoucích aktivit, např. z průmyslového sektoru. „Projekt je velmi dobře připraven, proto věříme, že bude hodnocen kladně. Už nyní se intenzivně připravujeme na jednání s Evropskou komisí,“ říká Tomáš Hruda, ředitel projektu.

Projektový tým je v úzkém v kontaktu s iniciativou JASPERS, jež sdružuje konzultanty Evropské unie. Již před koncem minulého roku jí předal první návrh studie, kterou by v létě rád přeložil Evropské komisi. Na přípravě projektové žádosti pracovali přední odborníci více než čtyři roky. „Variantu, že by projekt neprošel, si nepřipouštíme,“ dodává Hruda.

Projekt CEITEC je instituce, kde se bude provádět výzkum a bude probíhat postgraduální a postdoktorská výuka v různých vědních oborech. Moderní přístrojové vybavení a technologie umožní práci při studiu různých objektů ze živé i neživé přírody na všech v současné době dostupných úrovních složitosti, počínaje jednotlivými atomy přes molekuly, molekulární uskupení, buňky až po celé organismy. Projekt tvoří devět výzkumných programů zaměřených do následujících oblastí: nanotechnologie a mikrotechnologie, pokročilé materiály, pokročilé komunikační a řídící technologie, strukturní biologie, genomika a proteomika rostlinných systémů, molekulární medicína, neurovědy, molekulární veterinární medicína, biomedicínské technologie.

Na přípravě projektu se podílí Masarykova univerzita, Vysoké učení technické v Brně, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Ústav přístrojové techniky Akademie věd ČR, Ústav fyziky materiálů Akademie věd ČR, Výzkumný ústav veterinárního lékařství.

Více informací: www.ceitec.cz


Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...