Trh komerčních nemovitostí v Brně

Brno, 23. prosince 2011 - Pokles poptávky v minulých letech ovlivnil kromě trhu s rezidenčními nemovitostmi také vývoj v komerčních realitách. Stejně jako v celé republice zaznamenal i v Brně trh s kancelářemi, obchodními prostorami, či skladovými nemovitostmi výrazný pokles a následnou stagnaci. Přesto dnes v Brně vidíme opět nastartovanou výstavbu developerských projektů v sektoru komerčních realit pro podnikatele, ať už jde o kancelářské budovy, maloobchod nebo logistiku. Otázkou zůstává, nakolik zjevné oživení trhu vydrží v ovzduší negativních ekonomických zpráv, které se na nás v posledních týdnech doslova valí ze všech stran.

fajkus-01

Development a investice

Nejrychleji, již vloni, se ze stagnace vzpamatovaly nemovitosti pro logistiku a skladování. I když nadále trval pokles poptávky po takzvané retailové logistice (zásobování obchodních center spotřebním zbožím) spojený s poklesem maloobchodního obratu, vyvolaným menšími nákupy spotřebitelů, situaci zachraňovala logistika průmyslová. Ta kopírovala růst výrobní poptávky po odeznění recese a následné dozásobení skladů pro výrobní sektor. Navíc specifické podmínky v Brně, dané dominancí logistického developera CTP a téměř neexistujícími volnými skladovacími prostory kategorie A, urychlily toto zotavení, projevující se například i vysokým nájemným u moderních skladů, mnohdy převyšujícím nájemné v Praze. Další rozvoj tohoto realitního segmentu lze očekávat v dnes již klasických lokalitách Černovických teras, ve Slatině, případně ve Šlapanicích či Rajhradě.

Minulé období bylo naopak skoupé na výstavbu nových obchodních center nejen v Brně, ale v podstatě v celé republice. Mnohá obchodní centra se potýkala s nižším zájmem kupujících, došlo k jejich výrazné diverzifikaci podle úspěšnosti a některá centra mohou mít do budoucna i existenční problémy. Brno, již relativně dobře saturované moderními obchodními plochami, může očekávat spíše rozšiřování existujících nákupních center, dokompletaci maloobchodní sítě menšími prodejními formáty a rozvoj maloobchodu v centru na hlavních třídách.

Výstavba moderních kancelářských budov v rámci stagnace ekonomiky rovněž přibrzdila. Uvidíme, jak dnešní znovuobnovená výstavba přitáhne nové nájemce a jak se budou na nové poptávce podílet renegociace nájemních smluv. V souvislosti s kancelářským sektorem realitního trhu zažívá Brno nový fenomén. Jde o výstavbu určenou nikoliv pouze k pronájmu, ale také k prodeji, a to v ambiciózním projektu AZ Tower. Tento podnikatelský záměr může přinést nový tržní trend a zajímavou investiční příležitost. Po delších odkladech by mohl dostat šanci také CD palác při ulici Benešova. Jeho výhodná poloha by například mohla napomoci ke koncentraci úřadů v centru města. Snad se rovněž konečně dočkáme moderních rekonstrukcí kancelářských budov. Takzvaný kancelářský standard kategorie B, který dosud v Brně chyběl, by velmi slušel například výškovým budovám na ulici Šumavská.

S návratem zahraničních investorů, protože loňský rok „táhli" hlavně čeští a slovenští investoři, se vrátily zpět do jejich hledáčků také komerční nemovitosti mimo Prahu. Příkladem v Brně může být prodej obchodního centra Olympia. Ovšem stále platí, že při podstatně nižší nabídce prvotřídních komerčních nemovitostí ve srovnání s Prahou nelze brněnský ani žádný jiný mimopražský trh u nás považovat za trh zralý, likvidní a s ustáleným výnosem.

Kde nastane další rozvoj?

Vhodné pozemky pro další rozvoj komerčních nemovitostí hledejme především v novém jižním centru města v projektu EUROPOINT. Je nepochopitelné, jakého hazardu se dopouštíme případným ohrožením výstavby z důvodu aktuálních problémů při vydání územního rozhodnutí! Skutečně si někdo může přát nevyužití unikátního rozvojového potenciálu, který se zde nabízí pro budoucí generace obyvatel Brna? Situace dalšího rozvojového potenciálu Brna kolem vysokoškolských kampusů je naštěstí slibnější. Je to potřeba tím spíše, že dalších rozvojových pozemků pro výstavbu komerčních nemovitostí se již v Brně příliš nedostává (snad ještě v bývalém Krasu v Heršpicích, či něco málo na ulici Vídeňská). Pak již budeme skutečně nuceni začít konečně vážně s revitalizacemi brownfields, kterými je Brno bohužel či bohudík zásobeno štědře.

Jiří Fajkus
místopředseda představenstva REAL SPEKTRUM, a. s.

Vyšlo v Brno Business & Style

Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...