Město Brno vyhrálo soudní spor

Město Brno vyhrálo dlouholetý soudní spor s Českou konsolidační agenturou (právním nástupcem je v současné době Ministerstvo financí ČR) a nemusí tak zaplatit přes 36 milionů korun. Rozhodl o tom v lednu Krajský soud v Brně, který odmítl podané odvolání. Jednalo se o část úvěru ve výši 36 milionů korun, který měl na město Brno v souvislosti s převodem majetku areálu Vaňkovka přejít po bývalém státním podniku Zetor. Doklady o údajném postoupení části úvěru Česká konsolidační agentura však nedoložila. „Několikrát jsme s agenturou jednali, navrhovali jsme různé varianty řešení, ale vždy bez výsledku. Celá věc nakonec skončila u soudu a výsledek je pro město velkým zadostiučiněním. Nebudeme splácet třicet šest milionů korun,“ řekl náměstek primátora Oliver Pospíšil.
Areál Vaňkovky po bývalém státním podniku Zetor získalo statutární město Brno do svého vlastnictví v roce 1998 od Fondu národního majetku. Podle České konsolidační agentury, která v době své existence mj. spravovala nesplácené úvěry mnoha institucí a bank, však měla, společně s převodem areálu těchto nemovitostí, přejít na město i část úvěru poskytnutého státnímu podniku Zetor Brno. Česká konsolidační agentura proto požadovala po statutárním městu Brnu zaplacení částky 36 568 846 Kč jako části úvěru, který měl na město Brno přejít. Po neúspěšných jednáních v roce 2004 došlo ze strany České konsolidační agentury, jejímž právním nástupcem je v současné době Ministerstvo financí, k podání žaloby proti městu Brnu o zaplacení částky 36 568 846 Kč s příslušenstvím. Městský soud v Brně v roce 2007 žalobu zamítl. Sama agentura vzala zpět částečně žalobu na zaplacení úroků z úvěru ve výši 28 515 998 Kč, které nebyla schopna doložit. Do rozhodnutí soudu podala agentura odvolání, Krajský soud v Brně v lednu letošního roku podané odvolání zamítl. Tímto rozhodnutím tak byl ukončen letitý soudní spor, v rámci kterého se agentuře, respektive jejímu právnímu nástupci Ministerstvu financí, nepodařilo doložit oprávněnost nároku na úhradu pohledávky požadované po městu v rámci privatizace bývalého státního podniku.

Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...