Co se dělo na konferenci „Diversity as a Challenge“

Brno, 15. června 2011 - Diversita, nebo-li rozdílnost, jako stěžejní sociální bod pomáhá zlepšovat rozvoj, konkurenceschopnost a atraktivitu každé firmy. Nelze proto chápat diversitu jako problém a je nutné, aby se na tuto problematiku nahlíželo ve všech zemích stejně. Lidé potřebují větší volnost a šanci na úspěch. S tímto názorem souhlasí většina lidí nejen z akademické a vědecké oblasti, ale i zaměstnanci a manažeři firem.

01-250

Ti, kdo se s tímto názorem ztotožňují se setkali na mezinárodní vědecké konferenci, jež proběhla 3.6.2011 na Fakultě podnikatelské pod názvem „Diversity as a Challenge“. Úvodní projev pronesla děkanka fakulty doc. RNDr. Anna Putnová, Ph.D., MBA.

Součástí konference byla dopolední diskuse na téma „Budování a vedení mezinárodních týmů v Brně“, které se zúčastnili například pan Roman Tesař, CEO, GTS Brno Lufthansa, dále Arturo Quintero (Moravia IT, co-founder and Chief Strategic Officer), Iris Finger (Site Manager PPG Industries in the Czech Republic) a další. Na dopolední diskuzi tak vystoupila nejen řada odborníků z vědecké komunity, ale právě již zmiňovaní představitelé mezinárodních firem, kteří pochází z různých „koutů“ světa a hovořili zde o svých zážitcích při prvním kontaktu s Českou Republikou, potažmo s městem Brnem.
02-468
Začlenění se do zdejší komunity pro ně bylo obtížnou záležitostí, stejně jako pro kohokoliv jiného v cizím státě, ale sdělované zážitky pomohli účastníkům vcítit se do jejich situace a lépe pochopit jejich pohled na věc a očekávání od České republiky.

A jaké otázky byly představitelům firem na konferenci pokládány? Například jsme chtěli vědět:

  • Jaké jsou hlavní bariéry, kterým čelí manažer budující mezinárodní diverzitní tým v Brně?
  • Co dělá Vaše firma, aby získala a udržela expatrioty v Brně?
  • Využívá Vaše firma dostatečně kreativního potenciálu lidí různého pohlaví, věku, vzdělání, lidí přicházejících z různých kultur, patřících k různým etnickým a národnostním skupinám?
  • Co Vaši zahraniční kolegové oceňují a co jim chybí?
  • Jaké další kroky může podniknout město Brno, aby vyšlo vstříc cizincům žijícím ve městě?
  • Jak se ještě více mohou expatrioti zapojit do dění a chodu města Brna a přispět k tvůrčím aktivitám regionu?

Konference pokračovala odpoledním blokem odborných přednášek na témata vztahující se k diverzitě na pracovišti, ve zdravotnictví, školství apod.

Celé sezení příjemně doplňovaly poster prezentace odborných článků akademiků z Fakulty podnikatelské, což je jedna z novinek v publikování odborných sdělení ve vědecké komunitě na mezinárodní úrovni.
03-468
Poster prezentace působí velice příjemným a osvěžujícím dojmem pro všechny zúčastněné, kteří se celý den, někdy i několik dní vkuse musí soustředit na přednášená témata a vstřebávat nových informací.

Pokračování této formy spolupráce mezi vědci a profesionály z praxe je žádaným aspektem a s podobnými konferencemi a jednáními se na fakultě počítá i do budoucna.

Ing. Petra Koudelková, Fakulta podnikatelská


Jaké příslušenství byste měli používat pro svůj vůz

Jako majitel vozidla víte, že je důležité udržovat vozidlo v dobrém stavu. Nejenže díky tomu váš vůz vypadá hezčí, ale také pomáhá udržovat jeho bezproblémový provoz. Jedním ze způsobů, jak toho dosáhnout, je používání autopříslušenství.