Tesco má být hezčí a větší

16. února 2011 - Obchodní řetězec Tesco Stores chce v centru Brna u hlavního nádraží přistavět obchodní galerii. Měla by z východu přiléhat ke stávající budově obchodního domu Tesco a zabírat i území, kde nyní stojí parkoviště, bistro a Dům dětí a mládeže. Prostor mezi Teskem a stávajícím nádražím je jedním z významných veřejných prostranství města, které zabezpečuje i průchodnost k budoucímu Jižnímu centru.

03-tesco-01

„Cílem dostavby je zkvalitnit nabídku služeb v centru města, nabídnout zákazníkům pohodlné nakupování pod jednou střechou s dostatkem parkovacích míst a zároveň přispět i ke zkulturnění okolí obchodního domu. Dostavbu plánujeme v horizontu tří až pěti let," uvedla Eva Karasová, mediální zástupkyně obchodního řetězce Tesco Stores. „Počítáme s tím, že současný obchodní dům zůstane v podstatě zachován. Budova by měla být dvoupatrová, to znamená, že bude mít o jedno patro méně než současný obchodní dům, který má ve třetím patře ještě sklady. V prostoru terasy a před ní bychom chtěli dostavět nové obchůdky a restaurace, nový příjemnější vzhled dostane i okolí," řekla Karasová. „V současné době máme zpracovanou dokumentaci na dostavbu obchodního domu, která podléhá schválení řady různých úřadů a v konečné fázi schválení města," upřesnila.

 

Město Brno se vyjádřilo, že rekonstrukci a přístavbě obchodního domu a navazující novostavbě nebude bránit. Za předpokladu, že bude investorem ještě před zahájením územního řízení předložen návrh plánovací smlouvy včetně harmonogramu některých bodů, které se dotýkají zájmů města a jeho obyvatel. „Jde nám zejména o rozsah a kvalitu veřejných prostranství navazujících na obchodní dům Tesco, řešení parkovacích kapacit pro veřejnost nebo také majetkoprávní vypořádání s městem Brnem. Jedná se o celoměstský zájem. V každém případě musí jít o uspokojivé urbanistické propojení s historickým jádrem města," uvedl primátor města Brna Roman Onderka.

03-tesco-02

„Pěší trasa od autobusového nádraží do centra města by se měla dočkat nové přívětivější tváře. V zadní části objektu uvažujeme o přípravě nadzemního parkoviště tak, aby byla v budoucnu umožněna výstavba budoucí trasy podpovrchové tramvaje a také propojení na případnou novou výstavbu na pozemcích hlavního nádraží," vysvětlila Karasová. „Pokud jde o přesun nádraží, nemá vliv na naši dostavbu a naopak. V případě, že se nádraží přesune, budou na uvolněných plochách vedle našeho obchodního domu postaveny nové budovy, přístupné dopravně kromě jiného i skrze naše parkoviště, které nabídne více než 450 parkovacích míst. Celkově budou mít oba projekty synergický efekt, budou se tedy vzájemně kladně ovlivňovat," doplnila.

Petra Knotková