Tesco má být hezčí a větší

16. února 2011 - Obchodní řetězec Tesco Stores chce v centru Brna u hlavního nádraží přistavět obchodní galerii. Měla by z východu přiléhat ke stávající budově obchodního domu Tesco a zabírat i území, kde nyní stojí parkoviště, bistro a Dům dětí a mládeže. Prostor mezi Teskem a stávajícím nádražím je jedním z významných veřejných prostranství města, které zabezpečuje i průchodnost k budoucímu Jižnímu centru.

03-tesco-01

„Cílem dostavby je zkvalitnit nabídku služeb v centru města, nabídnout zákazníkům pohodlné nakupování pod jednou střechou s dostatkem parkovacích míst a zároveň přispět i ke zkulturnění okolí obchodního domu. Dostavbu plánujeme v horizontu tří až pěti let," uvedla Eva Karasová, mediální zástupkyně obchodního řetězce Tesco Stores. „Počítáme s tím, že současný obchodní dům zůstane v podstatě zachován. Budova by měla být dvoupatrová, to znamená, že bude mít o jedno patro méně než současný obchodní dům, který má ve třetím patře ještě sklady. V prostoru terasy a před ní bychom chtěli dostavět nové obchůdky a restaurace, nový příjemnější vzhled dostane i okolí," řekla Karasová. „V současné době máme zpracovanou dokumentaci na dostavbu obchodního domu, která podléhá schválení řady různých úřadů a v konečné fázi schválení města," upřesnila.

 

Město Brno se vyjádřilo, že rekonstrukci a přístavbě obchodního domu a navazující novostavbě nebude bránit. Za předpokladu, že bude investorem ještě před zahájením územního řízení předložen návrh plánovací smlouvy včetně harmonogramu některých bodů, které se dotýkají zájmů města a jeho obyvatel. „Jde nám zejména o rozsah a kvalitu veřejných prostranství navazujících na obchodní dům Tesco, řešení parkovacích kapacit pro veřejnost nebo také majetkoprávní vypořádání s městem Brnem. Jedná se o celoměstský zájem. V každém případě musí jít o uspokojivé urbanistické propojení s historickým jádrem města," uvedl primátor města Brna Roman Onderka.

03-tesco-02

„Pěší trasa od autobusového nádraží do centra města by se měla dočkat nové přívětivější tváře. V zadní části objektu uvažujeme o přípravě nadzemního parkoviště tak, aby byla v budoucnu umožněna výstavba budoucí trasy podpovrchové tramvaje a také propojení na případnou novou výstavbu na pozemcích hlavního nádraží," vysvětlila Karasová. „Pokud jde o přesun nádraží, nemá vliv na naši dostavbu a naopak. V případě, že se nádraží přesune, budou na uvolněných plochách vedle našeho obchodního domu postaveny nové budovy, přístupné dopravně kromě jiného i skrze naše parkoviště, které nabídne více než 450 parkovacích míst. Celkově budou mít oba projekty synergický efekt, budou se tedy vzájemně kladně ovlivňovat," doplnila.

Petra Knotková


Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...