Vedení projektu CEITEC dokončilo projektovou žádost

Příprava projektu na vybudování Středoevropského technologického institutu CEITEC v Brně úspěšně skončila. Projektová žádost, čítající více než tři tisíce stránek, byla v pátek 13. listopadu odevzdána k posouzení na ministerstvo školství. Vysoké školy a ústavy akademie věd v ní žádají o přidělení dotace 6,53 miliardy korun z evropského programu Věda a výzkum pro inovace. Ministerstvo školství by mělo předložené projekty posoudit do první poloviny příštího roku, vybrané projekty následně postoupí Evropské komisi. V případě úspěchu by se CEITEC mohl začít stavět a přinášet výsledky v první polovině roku 2011.

CEITEC_Kampus_Masarykova_univerzita_2_1.JPG

Projekt počítá s pořízením spektrometru nukleární magnetické rezonance (NMR) 1200 MHz, který bude jediný svého druhu na světě. Přístroj za zhruba dvě stě milionů korun umožní studovat makromolekuly ve stejném prostředí, v jakém se vyskytují v živých organismech, což napomáhá například při vývoji nových látek pro léčbu nádorů.
Dalším unikátním přístrojem bude vysokorozlišující transmisní elektronový mikroskop na pozorování tenkých preparátů při vysokém rozlišení a zvětšení. Mikroskopem, jehož cena běžně dosahuje kolem devadesáti milionů korun, lze pozorovat preparáty tenčí než sto nanometrů. Těchto mikroskopů je na světě pouze několik kusů.
V CEITECu budou pracovat dlouhodobě úspěšné týmy. Jejich spojení je už nyní zárukou kvalitních vědeckých výsledků. V prvních pěti letech nabídne CEITEC práci více než osmi stům špičkovým vědeckým pracovníkům. Přístupem k nejmodernějším přístrojům a technologiím budou schopni dosahovat ještě lepších výsledků a rychleji, než tomu bylo doposud.