Mendelovo fórum na PEF MENDELU v Brně má velké ambice

Provozně ekonomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně (PEF) představuje nový cyklus panelových diskusí s odborníky s názvem Mendelovo fórum. Cílem fóra je zpřístupnit odborné veřejnosti, podnikatelům, akademickým pracovníkům a studentům nové poznatky a aktuální trendy vztahující se k podnikání převážně v Jihomoravském kraji. První fórum „Jak podnikat na Jižní Moravě“ se uskuteční již 4. listopadu.

G. J. Mendel byl velmi všestrannou osobností mnoha oborů. Po celém světě je znám jako genetik, méně se ví, že se věnoval i výzkumu např. v oblasti meteorologie a včelařství či že byl opatem starobrněnského kláštera a krátce i ředitelem Moravské hypoteční banky v Brně. Mendel výsledky svých dlouhodobých výzkumů a definovanými zákony genetiky předběhl svou dobu. Mendelovo fórum by chtělo navázat na odkaz vědeckých setkání přírodovědného spolku, kterých se G. J. Mendel pravidelně zúčastňoval a kde se sám zapojoval do vědeckých diskusí.

„Cílem Mendelova fóra je zpřístupnit odborné veřejnosti, podnikatelům, akademickým pracovníkům a studentům nové poznatky a aktuální trendy vztahující se k podnikání převážně v Jihomoravském kraji,“ uvedla prof. Jana Stávková, děkanka fakulty. Účastníci fóra mají možnost setkat se osobně se zástupci institucí a firem, kteří se dané problematice věnují a jsou schopni zodpovědět jejich dotazy. „Smyslem je vytvořit ucelený a komplexní přístup k dané problematice z různých úhlů,“ dodává Stávková.

První fórum nabídne možnost osobního setkání s odborníky, kteří se problematikou podnikání zabývají dnes a denně. Principy firemní komunikace představí Radek Vítek (managing director Ogilvy PR), regionální specifika pak přiblíží Pavla Střechová (ředitelka brněnské agentury Bílý Medvěd), aktuální situaci a doporučení z oblasti personalistiky přinese Luboš Rejchrt (prezident Asociace poskytovatelů personálních služeb), se svým příspěvkem se představí i ředitel Jihomoravského inovačního centra Jiří Hudeček. Fórum bude moderovat Václav Sochor (moderátor BBC, Český rozhlas, novinář).
Mendelovo fórum v současnosti předpokládá roční periodu pro své konání. Cílem je přivádět nejen významné osobnosti, ale i reflektovat aktuální potřeby rozvoje podnikání v Jihomoravském kraji. Bližší informace a možnost registrace najdou zájemci na adrese www.mendelovoforum.cz.


Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...