Konference ABAF je už za dveřmi

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií (FEKT) společně s Ústavem anorganické chemie Akademie věd ČR (UACH) chystají již 11. ročník mezinárodní konference Advanced Batteries, Accumulators and Fuel Cells (ABAF). Tato konference proběhne v Brně od 19. – 22. září 2010.

Na tyto konference se pravidelně sjíždějí odborníci z celé Evropy i ze všech částí světa. Konference za svou dobu sdružila především odbornou, ale i část laické veřejnosti. „Bude to již 11. konference v sérii, a zúčastnili se jí již vědci z více jak 27 států světa. Tradiční je též zájem vědců z východních zemí a Dálného východu,“ dodává hlavní organizátorka konference doc. Ing. Marie Sedlaříková, CSc. z Ústavu elektrotechnologie (UETE).

Velký význam má celá konference ve vztahu k životnímu prostředí a problematice elektrochemických zdrojů elektrické energie, zejména z hlediska výkonu a prodlužování životnosti baterií využitím nových materiálů a technologií atd. „Hlavním cílem bylo a je sledování hlavního směru výzkumu a vývoje nejmodernějších chemických zdrojů energie,“ dodává doc. Sedlaříková.
Těžiště této konference spočívá především v presentování poznatků materiálového výzkumu orientovaného na elektrochemii systémů, v nichž je přísně vyloučena vlhkost (elektrochemie kovového lithia a příbuzné systémy).

Na konferenci se objeví celá plejáda známých českých odborníků. Z významných zahraničních osobností lze uvést Prof. Arnalda Visintina z University v La Platě, Argentina. Dále pak Dipl. Ing. Dr. Stefana Kollera, Vartabatterien, Rakousko a Technical University Graz Rakousko, Prof. Leonidase Papadimitrioua, University Thessaloniki, Řecko a Dr. Germana Ferrerra, Universita di Palermo, Itálie, kteří pracují pčedevším v oboru lithno-iontových akumulátorů. Tito odborníci patří ke špičkám ve svých oborech. „Myslím si, že tento rok bude co do obsazenosti vědeckými kapacitami jeden z nejbohatších, letošní konference určitě nabídne zajímavý zážitek všem,“ přibližuje význam akce doc. Sedlaříková.
Konference – obdobně jako vědecko-výzkumná činnost skupiny doc. Sedlaříkové a Prof. Vondráka – není jen záležitost čisté teorie. Velký důraz byl a je kladen na spolupráci s průmyslovou sférou. Po řadu let se proto účastní této konference pracovníci z významných průmyslových podniků. Jedním z nich je např. společnost BOCHEMIE a.s., Graphite GmbH Kropfmühl, Německo, Elmarco s.r.o. Liberec a dalších organizací, např. H test a.s. Praha, Metrohm Group AG Švýcarsko, Sigma Aldrich s.r.o., apod. Prohlubování a navazování dalších průmyslových kontaktů rovněž patří mezi priority účastníků konference i pracovníků UETE.

Veškeré bližší informace o mezinárodní konferenci ABAF 2010 můžete nalézt na webových stránkách http://www.aba-brno.cz, nebo na stránkách http://www.feec.vutbr.cz.


Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...