Traumacentrum v Brně získalo 82 milionů na nové přístroje

Dotace z Evropské unie umožní pořízení nových přístrojů v celkové hodnotě téměř 82 milionů korun určených pro traumatologické centrum Fakultní nemocnice Brno. Z Evropského fondu pro regionální rozvoj bude prostřednictvím Integrovaného operačního programu pokryto 85 % nákladů a zbylých 15 % půjde ze státního rozpočtu.
Cílem projektu „Modernizace a obnova přístrojového vybavení Traumatologického centra FN Brno“ je obnova, modernizace a doplnění vybavení i technického zázemí operačních sálů, resuscitace a pořízení nových kapacit zobrazovacích diagnostických technologií. Nové vybavení dostane traumacentrum pro dospělé i traumacentrum pro děti. Bude tak možné ošetřit větší počet pacientů a poskytnout jim tu nejkvalitnější péči.
Centrální operační sály FN Brno realizují každý rok kolem třiceti tisíc operací dospělých pacientů a na deset tisíc operací dětí. Sály určené pro dospělé jsou v provozu od roku 1992. Od té doby bylo částečně modernizováno jejich technologické vybavení, ale převážná část přístrojů již neodpovídá moderním požadavkům. Vysoký nárůst polytraumatizovaných pacientů si tak vyžádal poskytování kvalitní péče na dalším operačním sále, který je nutno dovybavit dle standardů doporučených odbornou traumatologickou společností.

Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...