Inovační vouchery podpoří spolupráci podnikatelů s univerzitami

V pondělí 5. října bylo na Nové radnici v Brně slavnostně vylosováno 36 podnikatelských projektů a 14 náhradníků, kteří získají inovační voucher v hodnotě 150 tisíc korun na spolupráci s brněnskými univerzitami. Celkem do projektu statutární město Brno vložilo 5,7 milionu korun. Nejvíce zakázek, hned dvacet čtyři, bude podpořeno na Vysokém učení technickém v Brně. Po šesti voucherech si rozdělí Masarykova univerzita a Mendelova zemědělská a lesnická univerzita. Na Veterinární a farmaceutickou univerzitu se v rámci pilotní výzvy nedostalo. Nejčastěji zastoupeny byly firmy z oborů informačních a komunikačních technologií, stavebnictví a strojírenství. Významnou skupinou jsou i mezioborově zaměření žadatelé. Většina vylosovaných podniká na jižní Moravě, z toho osmnáct přímo v Brně. Zbytek sídlí mimo Jihomoravský kraj.
Celkem o inovační voucher požádalo 199 podnikatelů z celé České republiky. O vyřazení 37 z nich minulý týden rozhodla odborná komise. Nejčastějším důvodem byly nedodržené formální náležitosti nebo věcná nezpůsobilost plánovaných aktivit. Do slosování tedy postoupilo 162 žádostí. Kromě 36 jistých příjemců voucheru bylo vylosováno ještě 14 náhradníků. „Ti podnikatelé, na které se v dnešním losování štěstí neusmálo, se mohou těšit na další výzvu napřesrok. Město Brno se chystá podpořit tento úspěšný projekt i v dalším rozpočtovém období,“ uvedl Pavel Loutocký tajemník magistrátu statutárního města Brna.
„Inovační vouchery jsou unikátním projektem podpory transferu technologií, který pomáhá odbourávat bariéry mezi firmami a univerzitami. Jejich cílem je podpořit spolupráci firem s univerzitami na vývoji a řešení jejich problémů v oblasti inovací. Dávají šanci i projektům, které by bez přispění této finanční dotace nevznikly,“ vysvětlil na slavnostním losování Michal Kostka, zástupce ředitele Jihomoravského inovačního centra, které představilo inovační vouchery jako první projekt svého druhu v České republice. „Inovační vouchery vznikly jako výstup Regionální inovační strategie 3 Jihomoravského kraje,“ doplnil Kostka.
Náklady projektu hradí ze svého rozpočtu statutární město Brno. „Podpora přenosu vědeckých poznatků do praxe je dlouhodobou prioritou města Brna. Inovační vouchery se v tomto smyslu osvědčily jako vhodný stimulační nástroj a pomohou maximalizovat přínosy velkých projektů, jako je CEITEC a ICRC. Intenzivnější partnerství našich univerzit s průmyslem posílí konkurenceschopnost celého region,“ uvedl tajemník magistrátu statutárního města Brna Pavel Loutocký.

vouchery_1.jpg

Již 1. října byly u příležitosti konání Inovačního klubu vyhlášeny tři nejinovativnější žádosti o inovační voucher. „Jelikož výběr losováním nezohledňuje kvalitu jednotlivých záměrů, rozhodli jsme se podpořit ty nejinovativnější zvláštními cenami,“ vysvětluje Miloň Polešák, výkonný manažer řízení obchodů SME v ČSOB, sponzor soutěže.
Vítězným, nejinovativnějším záměrem se stal projekt společnosti Mendel Therapeutics a Masarykovy univerzity, který se zabývá vývojem preparátů s imunomodulačními účinky využitelnými při výrobě vakcín proti virovým patogenům a nádorových vakcín. Zástupce společnosti Mgr. Mašek si na Inovačním klubu převzal z rukou Miloně Polešáka podnikatelský účet u ČSOB s kreditem třiceti tisíc korun.
Druhé místo a dvacet tisíc korun získala firma Icontio, která chce spolupracovat s Vysokým učením technickým na návrhu prototypu fluorescenčního spektroskopu, který využívá dutá optická vlákna. Třetím oceněným s odměnou deset tisíc korun se stala společnost ING corporation. Inovační voucher chtěla firma využít pro navržení inovativního postupu výroby silikonových náhrad chybějících nebo poškozených lidských tkání s využitím moderních digitálních technologií ve spolupráci s VUT v Brně.
Další bonusový inovační voucher v hodnotě 150 tisíc korun byl navíc udělen Top ICT projektu roku, vyhlášenému v rámci soutěže Top Proffesional. Soutěž je zaměřena na ICT projekty postavené kolem současných a nastupujících digitálních technologií, které přinesly díky potenciálu ICT produktu inovaci podnikání zákazníkovi, anebo jeho uživatelům. Vítězným projektem se stal integrovaný revizní a kontrolní systém IRKS společnosti Siemens IT Solutions and Services. Z rukou náměstka primátora statutárního města Brna Olivera Pospíšila přebral inovační voucher na slavnostním vyhlášení 4. října v hotelu Voroněž generální ředitel firmy František Kostka.

Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...