Stará výpravní budova prochází obnovou

Společnost Brno new station development, a. s. (BNSD) si loni na jaře pronajala šestnáctihektarový pozemek od drah na čtyřicet let. Plánuje zde investovat miliardy korun. Vznikne tu celá nová městská čtvrť – hotely, kanceláře, byty i park. První stavba, kterou firma postavila, je palác Trinity vedle Vaňkovky. Na celkové koncepci území se podílí slavná česká architekta Eva Jiřičná. Ta právě dokončuje studii prostoru Malé Ameriky, Nových sadů a blízkého okolí. Kromě revitalizace pozemků pod brněnským nádražím bude opravena i stará výpravní budova.

 

Nová fasáda a moderní interiér

Na rekonstrukci výpravní budovy, kterou by firma chtěla stihnout v co nejkratším termínu, padne asi 150 miliónů korun. „Původně plánovaný konec roku je nereálný termín, ještě není  ani schválená koncepční studie. Do konce roku proběhnou nejnutnější opravy havarijních stavů – instalace, střechy apod. Realizujeme několik drobných projektů obslužnosti, jako je například prodejna zdravé výživy,“ uvádí projektová manažerka společnosti BNSD. „Po již provedené opravě fasády na výpravní budově bude rekonstrukce pokračovat na části spojující tuto budovu s poštou. Současně budou pokračovat opravy uvnitř budovy, aby získala moderní vzhled. Schodiště mají nahradit eskalátory, opraví se obchody uvnitř a měly by vzniknout i nové,“ doplňuje. Do konce března by chtěl investor zrekonstruovat také toalety. Podle ankety serveru Mr.Tester.cz, ve které hlasovaly tři tisíce lidí, jsou záchodky na hlavním vlakovém nádraží v Brně jednoznačně nejhorší v Česku.

Vrátí se druhá věž

Spojenecké bombardéry rozmetaly jednu ze dvou věží při náletu v listopadu 1944. Teď se pravá věž na hlavní budovu brněnského nádraží zřejmě vrátí. V anketě o její dostavbě, která proběhla koncem loňského roku, to podpořilo 94 procent hlasujících Brňanů. Hlasovalo 1245 lidí, z toho 1165 pro variantu se dvěma věžemi. Architektonickou studii, která počítá s návratem do symetrické dvouvěžové varianty, už mají České dráhy. Stavbu musí samozřejmě posvětit ještě památkáři i brněnský magistrát. Ale vzhledem k tomu, že návrh architektů Tomáše Rusína a Ivana Wahly počítá s historizující rekonstrukcí přesně podle dobových fotografií a plánů, nemělo by dostavbě druhé věže stát nic v cestě.

Rekonstrukci zkomplikovaly dřevokazné houby

„Než bude jasno, jakým směrem se bude ubírat rekonstrukce vnitřních prostor budovy hlavního nádraží, přistoupila firma BNSD k rekonstrukci vnější fasády. Na základě stratigrafického průzkumu a za dohledu Ústavu památkové péče města Brna byla opravena první část fasády. Alegorické sousoší je sneseno a restauruje se. Dokončení a znovuosazení soch je naplánováno na konec roku 2010,“ uvádí projektová manažerka.
„Při zahájení oprav druhé části fasády narazila realizační firma Malang, s. r. o. – specialista na historické fasády na problém zatékání za fasádní plášť. Na základě provedeného mykologického průzkumu a následně místním šetřením došli odborníci k závěru, že po mnoho let nikdo nevěnoval pozornost stavu střešní krytiny a oplechování střechy. Krovy jsou původní z období poslední zásadní přestavby,“ upozorňuje. „Po zevrubné prohlídce se zaměřením na podezřelá místa byla zjištěna rozsáhlá a intenzívní ložiska napadení dřevokaznými houbami v místech zatékání, jak v současnosti, tak i v minulosti. To umožnilo na mnoha místech vývoj dřevokazných hub včetně dřevomorky domácí, jejíž destrukční vliv je zde dominantní. Vzhledem k vysoké vlhkosti dřevěných i zděných konstrukcí je v aktivním stavu a její činnost nadále zhoršuje stav objektu. Pokud nedojde urychleně k zásadním opravám a přednostně zamezení vniku vlhkosti do objektu, stav krovové části se bude zhoršovat,“ varuje manažerka a dodává: „Při prohlídce střešního pláště byly nalezeny až dvaceticentimetrové praskliny v plechové krytině, a to ve spodní části, takže v těchto místech do podstřeší výrazně zatéká. Nelze vyloučit obdobný stav i na dalších objektech. Vlhkost prosakuje dlouhodobě do všech prostor pod narušenými místy a stav se dá hodnotit jako havarijní. Takže práce na opravě fasády musely být dočasně přerušeny a místo nich se urychleně zpracovává projektová dokumentace na opravu krovu a střechy, aby nám nakonec nespadla na hlavu.“


Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...