Opravy v historickém centru města pokračují

Město v posledních letech intenzívně opravuje ulice a náměstí v historickém centru Brna. Rozsáhlou opravu Husovy ulice vystřídala rekonstrukce Joštovy ulice a Moravského náměstí. Rekonstrukce patří do projektu velkých oprav v centru s názvem „Regenerace historického jádra města“. Součástí rozsáhlé regenerace je i rekonstrukce okolí Petrova. Na opravu ulic v historickém jádru počítá letošní městský rozpočet s téměř 350 milióny korun.

Po opravách ulic a náměstí historického centra budou následovat rekonstrukce dalších ulic. Uvažuje se například o rekonstrukci Minské a Horovy ulice v Žabovřeskách, navazující na velký městský okruh. Na řadu by měla přijít také oprava ulic Milady Horákové a Koliště.

Moravské náměstí

Rekonstrukce Moravského náměstí včetně Běhounské ulice začala v říjnu minulého roku a vyjde město na téměř 160 miliónů korun – necelou polovinu zaplatila Evropská unie. Některé práce na Moravském náměstí neustaly ani v těch největších mrazech. Šlo především o práce v podzemí, na podzemní štole v ulici Běhounské a Solniční. V části Moravského náměstí mezi ulicemi Brandlovou a Joštovou proběhla během prvních dvou měsíců letošního roku rekonstrukce tepelných sítí Tepláren Brno. V prostoru před Moravskou galerií začaly zemní práce na objektu podzemní části vodního prvku – alegorie Mírnosti. Pokračuje archeologický výzkum v prostoru před kostelem sv. Tomáše.

Joštova ulice

Rekonstrukce Joštovy ulice naváže na současné opravy Moravského náměstí. Hotová má být v únoru příštího roku a přijde na 190 miliónů korun. Joštova ulice je částí pěší zóny, proto by se měla zklidnit a být příjemnější pro chodce. Přispěje k tomu především vysazení dvojité aleje po obou stranách ulice, tak jak zde rostla na začátku století. Alej však nezasáhne do čtyřproudové silnice mezi JAMU a Lékařskou fakultou Masarykovy univerzity ani do tramvajové křižovatky v samém srdci Joštovy ulice. Dopravní režim v jedné z nejrušnějších tepen Brna tedy bude zachován. Jak tramvajový uzel, tak malý městský okruh přetínající Joštovu ulici zůstanou na svém místě v nezměněné podobě. Taxislužba se přemístí na roh Moravského náměstí a ostatní doprava automobilů zůstane pouze v režimu zásobování.
První fáze oprav se odehrávala za ohradou před kinem Scala a kostelem sv. Tomáše. Další opravy navážou na rohu Nejvyššího správního soudu a povedou přes křižovatku Joštovy s Českou až po Ústavní soud. Závěrečná etapa je v plánu napřesrok. Zahrnuje úsek od křižovatky Joštovy a Husovy ulice, tedy křížení malého městského okruhu před Červeným kostelem, až do míst, kde se Joštova ulice stýká s Údolní.

Dopravní podnik v souvislosti s rekonstrukcí Joštovy ulice připravuje rozsáhlé výluky tramvají. Výluky se dotknou devíti tramvajových linek z celkových třinácti. Rozsah výluk tak bude jeden z největších v historii oprav brněnských ulic. Velká část tramvají se vrátí na náměstí Svobody, kudy od ukončení oprav Husovy ulice jezdí jen linka 4. Například šestka se rozdělí na dva spoje. Jeden bude jezdit z Králova Pole přes náměstí Svobody na hlavní nádraží a odtud Rooseveltovou ulicí zase zpět. Druhá, označená jako tramvaj x6, pojede běžnou trasou ze Starého Lískovce k Červenému kostelu a odtud ulicí Údolní do Masarykovy čtvrti místo čtyřky. Opravy začnou pozdě na jaře nebo počátkem léta a potrvají do podzimu. Výluky tedy nebudou tak dlouhé jako při čtrnáctiměsíční rekonstrukci Husovy ulice. Aby si lidé snadněji zvykli na změny, připraví o nich magistrát detailní přehled na internetu.

Petrov

Brněnská radnice plánuje rekonstrukci prostranství kolem brněnské katedrály na Petrově. Stavbaři tam budou opravovat kanalizaci a měnit inženýrské sítě. Okolí katedrály svatého Petra a Pavla získá novou dlažbu, nové veřejné osvětlení, zeleň a lavičky. Novinkou bude výrazné omezení vjezdu aut, která se ke katedrále dostanou jedině s povolením brněnského biskupství. V cestě bude stát zádržní patník, který zabrání vjezdu aut. Před zásahem dělníků však plochy kolem katedrály čeká ještě důkladný archeologický průzkum. Studii nového okolí Petrova vytváří projekční kancelář RAW a Ateliér Tišnovka. Samotná rekonstrukce by měla být zahájena letos v létě. Na úpravy prostoru kolem katedrály je určeno téměř 11 miliónů korun.

Římské náměstí

Rekonstrukce se dočká i Římské náměstí. Prostor mezi Josefskou a Františkánskou ulicí je totiž jedním z posledních prostranství v centru města, která zůstala neupravena. Město by opravou Římského náměstí chtělo navázat na rozsáhlé rekonstrukce ulic, které se v historickém jádru města provádějí.
Od ledna do února měli obyvatelé Brna možnost vyjádřit své názory na stávající i budoucí podobu Římského náměstí. Komunikaci s veřejností včetně ankety měla na starosti společnost Partnerství, která výsledky předala zástupcům Magistrátu města Brna. Ankety se zúčastnilo 391 Brňanů, přičemž 113 z nich odpovídalo v písemné a 278 v elektronické verzi na internetu. Z těch, kdo vyplnili identifikační údaje, bylo 50 procent mužů a 50 procent žen. Výrazně nejvíce hlasujících bylo přitom ve věku 16–30 let (téměř 46 procent).

Z výsledků ankety vyplynulo, že Římské náměstí je vnímáno jako jedno z nejcennějších historických míst Brna, jehož potenciál klidového místa v centru zůstává nevyužit. Převládá nespokojenost s jeho vzhledem, údržbou a příležitostmi pro pobyt. Plocha náměstí je vnímána převážně pouze jako průchod mezi brněnskými třídami. Náměstí podle respondentů trápí řada problémů, mezi něž patří zejména chátrající budova kláštera, nevzhledná tržnice nebo nekontrolované parkování.

Občané města by uvítali citlivou úpravu náměstí a doplnění o kašnu a možnosti k sezení. Rádi by také na náměstí viděli prvky, které by dotvářely jedinečnost místa – jako jsou obnovené sluneční hodiny, připomínka židovské historie místa či vodní nebo výtvarný prvek na hraní. Prostor náměstí vybízí k pořádání příležitostných trhů, pokud by bylo zajištěno estetické řešení stánků, vhodný výběr prodejního zboží a celková kultura prodeje. Na náměstí by tak mohl probíhat třeba trh řemeslných výrobků, „bleší“ či květinový trh nebo trh bioproduktů. Prostor v současnosti nevyužívaného vnitrobloku by však občané viděli nejraději jako klidové místo se zelení nabízející posezení a vyžití pro maminky s dětmi. Podmínkou ovšem je zabezpečení místa proti vandalismu.

Kompletní výsledky analýz budou sloužit jako podklad pro vyhlášení veřejné architektonické soutěže. Jednotlivé návrhy budou mít občané možnost opět posoudit na podzim. S opravou náměstí by se mělo začít v roce 2012. Čerpat se má i z evropských dotací.
Římské náměstí, tedy prostor mezi ulicí Masarykovou, Josefskou a Orlí, v současné době oficiálně neexistuje. Jmenuje se totiž Františkánská ulice. Ke změně názvu došlo mezi lety 1744 a 1867. Do roku 1744 to byl Židovský plácek, neboť do 15. století prostranství tvořilo střed židovského města.


Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...