V Brně vyroste nová in-line dráha

Žáci Základní školy Pavlovská v Brně-Kohoutovicích, ale i ostatní obyvatelé Brna dostanou další příležitost, jak trávit volný čas. Přímo v areálu ZŠ Pavlovská vyroste nová in-line dráha.

V oploceném areálu školy jsou pozemky, které jsou částečně využívány jako sportoviště školy, je zde vybudována atletická dráha a v části hřiště pro basketbal s asfaltovým povrchem. Zbytek pozemku je zatravněn s náletovými dřevinami. „Na uvedených pozemcích je navrhována in-line dráha s asfaltobetonovým povrchem.

Délka dráhy je 260 m při vnitřní straně oválu, šířka dráhy 7,5 m,“ uvádí Jaroslav Suchý, člen Rady města Brna. Uvnitř dráhy bude vybudováno univerzální hřiště pro míčové hry s umělým povrchem o rozměru 25 x 50 m. Toto hřiště bude sloužit škole, nebude přístupné veřejnosti, proto bude kolem hřiště provedeno oplocení do třímetrové výšky. Kolem in-line dráhy se bude rozprostírat oboustranná zatravněná bezpečnostní zóna v minimální šířce 2,5 m. U dráhy bude vybudován přístřešek s lavičkami pro přezouvání bruslařů se dvěma fontánkami s přívodem pitné vody.

 

K dráze bude přivedena kabeláž pro časomíru, ozvučení a osvětlení dráhy. Pro veřejnost by měl být tento areál volně přístupný tak, aby nenarušoval chod samotné školy.


Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...