Denisovy sady rostou do krásy

Na jaře tohoto roku byly zahájeny práce na dokončení rekonstrukce parku Denisovy sady, navazující na předchozí stavební úpravy, kdy byly zrekonstruovány historické objekty, například Hudební pavilón, Kolonáda, Místodržitelská zahrada či bastion s obeliskem. V parku se objevila zrekonstruovaná kašna, pítka, nový mobiliář, socha Moravy a na svazích byly provedeny rozsáhlé sadové úpravy. Velkou změnou prošel i nástup do parku z ulice Bašty, kde byla vybudována vodní kaskáda. Současné úpravy se budou týkat čtvrté a páté terasy Kapucínských zahrad pod Petrovem a parku Studánka.

Denisovy sady

 

Park Studánka

Stěžejním bodem revitalizace parku Studánka, nacházejícího se na území mezi ulicemi Husova, Pekařská a Kopečná, je rekonstrukce objektu Fons salutis (Pramen zdraví), který je v současné době pro veřejnost uzavřen. Počítá se s vybudováním nové technologie vodního prvku, aby mohl Pramen zdraví sloužit znovu svému účelu a návštěvníci parku se zde mohli občerstvit nezávadnou vodou. Proto dojde k celkové sanaci objektu a obnovení kašny. Vznikne zde i odpočinková pobytová plocha.
Důležitou součástí stavebních prací bude i rekonstrukce opěrné cihlové zdi nad ulicí Kopečná a oprava kamenných zídek před Fons salutis a dále obnova cestní sítě a zpevněných ploch. Bude také vybudováno parkoviště pro imobilní občany využívajících služeb v budově brněnského magistrátu. Park se vybaví novým mobiliářem, jako jsou zahradní lavičky, odpadkové koše, informační pylon a zábradlí.
Po odkácení nevhodných dřevin (akát, pajasan) se park zprůhlední a lidé by se tu měli cítit bezpečněji. V parku budou odstraněny náletové a keřové dřeviny (šeříky, meruzalky a pustoryly), a to především kvůli narušené statice svahu a vzniklým erozním rýhám. Následně budou provedena náročná protierozní opatření. V rámci sadových úprav, provedených pracovníky VZmB, se vysadí vzrostlé stromy, keře, půdopokryvné dřeviny na svazích, u vstupů do parku budou založeny záhony růží a obnoveny trávníky. Vysazeno bude celkem 41 vzrostlých stromů, kolem 1320 keřů (růže, habry) a přibližně 4000 kusů půdopokryvných rostlin, jako je vinná réva a břečťan.

Kapucínské zahrady

Rekonstrukce se dotkne čtvrté a páté terasy Kapucínských zahrad, které se rozkládají pod Petrovem. Na čtvrté terase je umístěn nouzový východ z krytu civilní ochrany, který výrazným způsobem narušuje vzhled zahrady. Stávající železobetonový objekt nouzového východu bude proto odbourán a upraven tlakovým vodotěsným poklopem. V rámci rekonstrukce dojde i ke stavebním úpravám opěrných zdí mezi čtvrtou a pátou Kapucínskou terasou a cihelné zídky mezi třetí a čtvrtou terasou. Obvodový chodník čtvrté terasy a spojovací pruh na páté terase budou vydlážděny kamennou kostkou. Postaví se i nové chodníky z kamenné dlažby. Na pobytových plochách pak bude rozložen pískový mlat, kterým bude pokryta horní terasa a místo s památníkem básníkovi Zahradníčkovi. Na spodní terase budou mlatové cesty dělit prostor na čtvercové travnaté plochy. Obě terasy budou vybaveny stejným mobiliářem, jaký je v celém areálu Denisových sadů.

Denisovy sady
Z teras budou odstraněny stávající vzrostlé tisy, jehličiny a stálezelené keře. Po úpravě ploch se vysadí vzrostlé stromy, půdopokryvné dřeviny v ploše u zídky a založen bude reprezentativní trávník. Jako půdopokryvné dřeviny na terasách budou použity neplodící druhy vinné révy na slunných a břečťany ve stinných partiích. Na čtvrté terase bude vysazeno osm stříbrných lip a pátou terasu ozdobí osm okrasných jabloní.

Z historie parku

Denisovy sady a park Studánka jsou prvním veřejným parkem v Čechách a na Moravě založeným veřejnou správou (moravskými zemskými stavy). Vznik parku se datuje dnem 4. října 1818, kdy došlo ke slavnostnímu odhalení obelisku v nově upravených sadech. V minulosti bylo místo příkrým skalnatým kopcem, zvaným Puhlík, který byl postupně zabírán opevňovacím systémem. V roce 1799 bylo na jeho úbočí postaveno čtrnáct zastavení křížové cesty, podle níž se kopci začalo říkat Kalvárie. V den svého založení byly sady pojmenovány Františkov, na počest císaře Františka, který měl ten den svátek.
V parku se kromě obelisku nacházela také oranžérie (dnešní Kolonáda), skleníky a zahradní altán (dnes Hudební pavilón) a na jihozápadním úpatí empírová studánka Fons salutis. Park byl oplocen, vybaven lavičkami a hlídán hlídači. V roce 1919 byl park přejmenován na Denisovy sady po francouzském historikovi Ernstu Denisovi, který přispěl ke vzniku samostatného Československa.
V letech 1939–1941 byl park rozdělen na dvě části nově vybudovanou silniční komunikací spojující původní jižní konec Husovy ulice s Nádražní ulicí. Horní část si podržela název Denisovy sady a park Studánka v dolní části dostal název podle studánky, na jejímž místě byl roku 1815 postaven empírový objekt Pramen zdraví (Fons salutis).
Velkými úpravami před probíhající rekonstrukcí prošly Denisovy sady v roce 1961, kdy zde byla mimo jiné vybudována také kavárna s letní a taneční terasou a horní spojovací cesta otevírající panoramatické pohledy na jižní část města. Od roku 1996 je parkový areál svěřen do správy příspěvkové organizace Veřejná zeleň města Brna. V roce 2000 byl rozšířen o dvě Kapucínské terasy a v letech 2000–2005 proběhla jeho rekonstrukce, která získala několik ocenění.

V neděli na Kolonádu

Již druhým rokem, vždy od května do září, probíhá v Denisových sadech v objektu Kolonáda série promenádních koncertů. Pravidelného nedělního koncertování se i letos zúčastní skupiny různých hudebních stylů (dechové a folklórní soubory, cimbálová muzika, rock a pop), ale přibudou i nové žánry a skupiny.

Hudební program

13. 6.     Sylván – cimbálová muzika
20. 6.     BRNKK – Brněnské kytarové kvarteto
27. 6.     Good vening, Satchmo – jazzový koncert
4. 7.     Šmytec – cimbálová muzika
11. 7.     Quantiminoris – hardrock
18. 7.     Malá Bokomara – folkrock
25. 7.     Sylván – cimbálová muzika
1.8.    Komorní dechová harmonie
8.8.    Swingové odpoledne
15.8.    Quanti-minoris – hradrock
22.8.    Careta – folková skupina
29.8.    Deset pohledů – folkrock

Hraje se od 15 do 16 hodin.