Nekonvenční zdroje elektrické energie představí zářijová konference

31. ročník mezinárodní konference Nekonvenční zdroje elektrické energie se bude konat ve dnech 8. - 10. září 2010 v prostorách pensionu u Tří volů v Býkovicích. Patří k uznávaným akcím, na kterou se sjíždí odborníci především z České Republiky a Slovenska (ale nejen odtud). Je známa vysokou kvalitou přednášek a jejím specifikem a předností, kterou se liší od obdobných konferencí, je setkávání lidí, názorů a zkušeností z akademické, průmyslové, obchodní a legislativní oblasti. „Jsme rádi, že se nám stále daří držet rostoucí trend v počtu návštěvníků konference a v kvalitě příspěvků,“ říká hlavní koordinátor za Fakultu elektrotechniky a komunikačních technologií, doc. Ing. Petr Bača, Ph. D.

Konference vznikla v době hluboké totality jako snaha o udržení vědeckých poznatků a technických dovedností na poli elektrochemie na světové úrovni. U jeho zrodu stála Československá vědeckotechnická společnost (ČSVTS), na jejíž půdě se prezentovaly referáty a přednášky z oblasti elektrochemických systémů, probírala se témata primárních článků, akumulátorů, palivových článků a dalších příbuzných oborů. V současné době pořádá konferenci Česká elektrotechnická společnost ve spolupráci s Fakultou elektrotechniky a komunikačních technlogií.

Na přelomu tisíciletí bylo rozhodnuto konferenci rozšířit o další vědní obory a soustředit se i na problematiku využití obnovitelných zdrojů elektrické energie, tj. energie vody, slunce a větru. Proto došlo k přejmenování konference na Nekonvenční zdroje elektrické energie. Ukázalo se, že toto byl krok správným směrem a rozšíření „akčního rádiusu“ konference přinesl nejen větší počet zájemců, ale (a to hlavně) nové pohledy na danou problematiku od odborníků příbuzných vědních oborů, což mnohdy dovoluje pohlížet na řešený problém v mnohem komplexnější rovině.
V současné době je konference zaměřena na následující témata:
1.    Základní informace o problematice zdrojů elektrické energie, případně o jejich zkušebnictví, schvalovacím řízení, normalizaci, bezpečnosti a ekologii.
2.    Nejnovější poznatky a trendy z oblasti výzkumu a vývoje elektrochemických zdrojů elektrické energie, klasických, alternativních a obnovitelných zdrojů elektrické energie.
3.    Prezentace výrobců a dovozců zdrojů elektrické energie směřujících na trh v ČR. Prezentace výrobců a dovozců přístrojů a zařízení úzce spjatých s problematikou zdrojů el. energie sloužících pro jejich monitorování, řízení atd.

„Celá konference se opět ponese v duchu spolupráce, plodné výměny názorů a zkušeností, stejně jako reakcí na nejnovější legislativní změny na poli obnovitelných zdrojů energie,“ dodává doc. Bača.

Podrobnosti spolu lze nalézt na http://www.nzee.cz.


Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...