Brno chce opravit cesty na Ústředním hřbitově, čeká na dotaci

Brno, 31. května 2024 - Rekonstrukce cest a infrastruktury na Ústředním hřbitově v Brně postupuje do další fáze. Brněnští radní schválili zahájení zadávacího řízení na zhotovitele projektu. Stavba by poté měla trvat necelé čtyři roky a předpokládaná hodnota zakázky je 322 milionů korun bez DPH. Podmínkou realizace je získání dotace.

hrbitov kytky

Nejen špatný technický stav, ale také nehospodárné zacházení se srážkovou vodou vedly k nutnosti opravit cesty a další infrastrukturu na největším brněnském pohřebišti. „Jednou z nejdůležitějších hodnot Ústředního hřbitova jsou stromy. Cesty jsou lemovány oboustrannými řadami stromů, a to jak vzrostlých, tak novou výsadbou. Rekonstrukce koncepčně řeší postupnou systémovou obnovu vegetace. Kromě nahrazení chybějících nebo prosychajících stromů bude například podél zdi u ulice Jihlavské vysazeno nové stromořadí, které do budoucna vytvoří obvodovou kulisu hřbitova,“ popsal náměstek primátorky města Brna pro oblast životního prostředí Filip Chvátal.

Velký důraz se v projektu klade na podporu modro-zelené infrastruktury – použita budou přírodě blízká opatření, jako jsou propustné cestičky s retenčními trávníky. Díky tomu bude závlaha odváděna přímo k okolní vegetaci a zlepší se i obecné klima v areálu. Ve spodní části pohřebiště v blízkosti Vídeňské ulice se zbudují dvě retenční nádrže, které budou využívány pro zálivku.

Součástí projektu je také rekonstrukce inženýrských sítí (plynovod, vodovod, sdělovací a elektro vedení). Celkově by se plocha nepropustných povrchů mohla zredukovat o 61 procent. Zbylé cesty je nutné zachovat zpevněné kvůli požadavkům památkové ochrany a provozním potřebám hřbitova. Opraví se i veřejné osvětlení. Obnova zeleně i cestiček čeká také čestné pohřebiště.

Zhotovitel projektu bude postupovat podle projektové dokumentace, která prošla revizí v loňském roce. „Práce by měly trvat necelé čtyři roky od předání staveniště. Vše bude postupovat po částech, aby to co nejméně zatížilo chod celého hřbitova. Celkem půjde o pět etap a stavba se nedotkne žádného z významných svátků. Ať už jde o Dušičky, Vánoce, či Velikonoce, návštěvníci a návštěvnice nemusí mít strach, že by je při procházení areálem rušily pracovní stroje,“ dodal náměstek primátorky města Brna pro oblast investic René Černý a doplnil: „Očekávaná hodnota zakázky je vyčíslena na 322 milionů korun bez DPH. Stavba by měla být spolufinancována pomocí dotace z Operačního programu Životní prostředí, a to až z 95 procent celkových způsobilých výdajů. Její získání je nutné pro realizaci projektu.“

Zdroj: TIS MMB, foto: Ingimage


Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...