Brněnskou zoo čeká v příštích letech velká modernizace

Brno, 29. května 2024 - V Zoo Brno dojde v příštích letech k přípravě nebo realizaci ambiciózních projektů. Finančně tyto investice převyšují stovky milionů korun. Celkově se zmodernizují dvě expozice – ledního medvěda a voliéry dravců. Zoo Brno společně s městem Brnem plánují vytvořit nový tropický pavilon, expozici hrošíka liberijského a expozici pro jelena milu. Současně se připravuje i výstavba nového vstupu z Kníniček a modernizace tradičního vstupu.

zoo brno arch design

Lední medvědi v Brně si zaslouží lepší podmínky
„Naše Zoo je historický spjatá s chovem ledních medvědů. V minulosti se narodilo pět mláďat, což nemá v Evropě obdoby. Zároveň je současná expozice zastaralá, což negativně ovlivňuje budoucí chovatelské úspěchy, ale i vnímání veřejností. Proto dlouhodobě usilujeme o rozšíření stávající expozice o plochu cca 650 m2. Nová plocha rozšíří medvědům prostor k životu, nabídne lepší půdu pro klouby medvědů a celkově vzniknou nová zázemí pro obohacení života zvířat,“ uvedl náměstek primátorky města Brna pro životní prostředí Filip Chvátal (KDU-ČSL).

Tento investiční záměr lze realizovat ihned po výběru zhotovitele, jelikož má Zoo Brno na akci stavební povolení. Předpokládané náklady se odhadují na 19,2 milionů korun.

Vznikne i nová voliéra dravců
„V horizontu dvou až tří let plánujeme realizaci nové voliéry dravců. Bohužel, v minulém roce se zřítil svah, ve kterém byla umístěna voliéra orla kamčatského. Naštěstí se nikomu nic nestalo, ale svah musíme zasanovat a současně vznikne nová voliéra. V ní byl měl pobývat dravý pták žijící v severských oblastech. Jde například o orla kamčatského, mořského a orla skalního nebo kondora andského,“ informoval náměstek Chvátal.

V současné době je zpracovaná studie a vizualizace nové voliéry. Na zpracování projektové dokumentace a zajištění vydání společného povolení nemá Zoo Brno finanční prostředky. Nicméně předpokládané náklady na dokumentaci i společné řízení činí 700 tisíc korun. Částka na realizaci by se měla pohybovat kolem 10 milionů korun.

Zoo Brno vytvoří studii na nový tropický pavilon s možnou expozicí krokodýlů
„Současný pavilon funguje od počátku 70. let. Vzhledem k tepelným ztrátám se do něj už několikrát investovalo i přesto energetická spotřeba není ideální. Díky své poloze na jedním z vrcholů Mniší hory je tento pavilon s expozicemi mořských akvárií a terárií jedním z nejnavštěvovanějších pavilonů. Zároveň je tato stavba nejnáročnější z hlediska spotřeby energií. Proto chceme přezkoumat stavebnětechnický stav budovy a zjistit proveditelnost záměru rekonstrukce a případné výstavby nového tropického pavilonu. Naším cílem je snížení energetické spotřeby a zároveň zvýšením atraktivity Zoo v zimních měsících,“ vysvětlil Chvátal.

Předpokládané náklady na průzkumy a předběžnou studii proveditelnosti činí 700 tisíc korun.

Do Zoo by mohl zaputovat i hrošík liberijský
„Postupně se snažíme o rozšíření kolekce chovaných druhů. Jako vhodný se nám jeví právě hrošík liberijský. Jedná se o druh hrocha, který žije v tropických deštných lesích západní Afriky a v přírodě zbývá již jen několik málo tisíců jedinců. V ČR je chován pouze v královodvorské, jihlavské, plzeňské a ústecké Zoo. O hrošíka se náš personál zvládne postarat, a proto chceme zpracovat potřebné dokumentace, aby se nám to co nejdříve podařilo,“ sdělil náměstek Chvátal.

V současné době není k záměru zpracována žádná dokumentace. Předpokládané náklady na zpracování všech stupňů projektové dokumentace a provedení potřebných průzkumů je 1,8 milionů korun.

Vzniknou i dva vstupy do Zoo – zmodernizuje se tradiční současný vstup a vznikne nový z Kníniček
„Dlouhodobě řešíme, jak zatraktivnit naši Zoo, a to hlavně modernizací současného vstupu a zároveň vytvoření nového s parkovištěm a lávkou z Kníniček. V minulém roce jsme vypracovali novou studii, jelikož původní návrh byl až příliš ambiciózní. Nejen, že vznikne nový vstup s parkovištěm, ale náš záměr chceme propojit s vytvořením mokřadního biotopu jakožto protipovodňové opatření v části pod navrhovanou návštěvnickou lávkou,“ popsal vznik moderního vstupu Chvátal.

Původní návrh z roku 2016 s celkovými náklady cca 400 milionů korun byl přepracován do fáze studie společnosti Archdesign na předpokládaných 240 milionů korun. Současně se hledá možnost spolufinancování s OPŽP nebo IROP. Realizaci bude mít na starosti Odbor investiční MMB.

„Současně s výstavbou nového vstupu řešíme i modernizaci stávajícího vstupního prostoru. Chceme vytvořit bezpeční přístup pěších využívajících MHD a v budoucni i parkoviště na Palcarech oddělením pěších tras od automobilové dopravy. Vlastní parkoviště s celkovou kapacitou 26 kolmých parkovacích stání jsme koncipovali hlavně pro rodičům s kočárky a handicapovaným návštěvníkům. Vstupní objekt je navržen jako dvojice budov, propojeným zastřešenou venkovní plochou před nimi. Vznikne tu WC, bankomat, úschovna zavazadel, prodejní automaty, prodejna suvenýrů, informační pás a pokladny. Z hlediska toho, abychom zajistili nepřetržitý návštěvnický provoz, tak jsme náš záměr rozdělili do tří etap,“ řekl náměstek Chvátal.

Jedním z posledních velkých projektů je Archa jménem zoo
„Projekt Archa jménem zoo je zaměřený na podporu biodiverzity. Jelikož jsme tento projekt podali do operačního programu INTERREG SK-CZ, tak budeme spolupracovat se slovenskou Zoo Bojnice a Českým svazem ochránců přírody, abychom splnili podmínky dotace. V rámci této akce vybudujeme expozici pro jelena milu. Zoo Bojnice vybuduje rehabilitační centrum pro zraněné a nemocné druhy volně žijících ptáků a Český svaz ochránců přírody bude usilovat o záchranu vyhynulého motýla okáče skalního. Součástí společné akce budou samozřejmě aktivity doprovázeny osvětovými akcemi,“ završil brněnský náměstek primátorky Chvátal.

Zoo Brno podalo žádost o financování z operačního programu INTERREG SK-CZ na konci ledna 2024. Město Brno schválilo financování a souhlas s podáním žádosti. Schválené náklady a výdaje celého projektu jsou na 37,5 milionů korun. Výše dotace pro Zoo Brno je 90 %, což je 22 milionů korun. Finanční spoluúčast města Brna je 2,5 milionů korun, tedy 10 % ze způsobilých výdajů projektu.

Foto/vizualizace: Arch. Design


Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...