Napřed kácení kvůli rekonstrukci, pak výstadba stromů na ulici Marie Majerové

Brno, 21. března 2024 - Teplárny Brno připravují rekonstrukci horkovodu, který prochází pod ulicí Marie Majerové. Akce je spjata s nutným kácením stromů, ale díky shodě všech zúčastněných stran dojde k výsadbě nových 40 stromů s lepšími půdními podmínkami a následnou péčí. Tento krok je v Brně ojedinělý a zvýrazňuje důležitost udržení zeleně ve městě. Akce by měla začít na konci března. Hotovo by včetně výsadby mělo být do konce letošního roku.

marie majerové VIZUALIZACE

Na ulici se nachází oboustranná alej, kterou tvoří převážně javory stříbrné a ojediněle myrobalán. V rámci chystané rekonstrukce sítí požádaly Teplárny Brno o kácení 20 stromů, protože se nachází v ochranném pásmu sítě. Nakonec budou káceno dalších 8 stromů, 2 z bezpečnostních důvodů, ostatní z hlediska krátkodobé perspektivy a kompozičních důvodů. Ze stávajícího stromořadí zůstane zachováno jen 6 sakur.

Místostarosta MČ Brno-sever, Martin Glogar (KDU-ČSL), uvedl: „Na základě jednání mezi všemi stranami jsme se shodli v postupu obnovy stromořadí. Díky možnostem a vstřícnému postoji ze strany síťařů budou některé sítě přeloženy, což umožní novou výsadbu stromů do kvalitnějších podmínek. Zvolíme vhodnější druhy stromů z hlediska klimatu i vzhledu veřejného prostoru. Pro stromy budou připraveny kvalitní půdní podmínky. Druhově se jedná o 14 hrušní, 9 třešní ptačích, 9 břestovců západních a 8 třešní sakur.“

Cílem je plně obnovit oboustranné stromořadí. Do prostoru je vhodné použít stromy s lehčí texturou a menším vzrůstem a vyvarovat se přílišného zastínění ulice v budoucnu. Proto dojde k výsadbě ovocných stromů bez plodů jako jsou třešně a hrušky. Pro doplnění poslouží břestovec západní jakožto středně vzrůstný strom s lehkou texturou.

„Už malé děti ve školce ví, že bez stromů nepřežijeme. Nejde jen o nezastupitelnou roli při redukci oxidu uhličitého, schopnosti tlumení hluku, snižování prašnosti nebo ochlazování města. Význam stromů v městském prostoru stoupá také pro jejich estetickou funkci. Jsem rád, že díky dobré komunikaci všech stran se toto podařilo domluvit. Vnímám jako důležité ohlídat, aby správná výsadba nezůstala jen na papíru, ale aby se nová opatření splnila při realizaci,“ uzavřel místostarosta Glogar.

Vizualizace: MČ Brno-sever/Happy Landscape


Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...