Masarykova univerzita nabídla pomoc izraelským univerzitám a studujícím

Brno, 10. října 2023 - Masarykova univerzita organizuje v reakci na situaci v Izraeli pomoc pro partnerské izraelské univerzity, akademické pracovníky a studující. Podporu nabízí také izraelským studentům, kteří v současné době studují v Brně a aktuální události v Izraeli mohou mít bezprostřední dopad na jejich životy.

izraelska vlajka grafika

V sobotu ráno se Izrael probudil do nové reality. Na jeho území, na kterém žije podobné množství lidí jako v České republice, dopadlo přes 3 000 raket z Palestiny, ke kterým se o den později přidala také minometná palba z Libanonu. Bezprecedentní teroristický útok si vyžádal do těchto chvil přes 700 mrtvých, 2 000 zraněných a zhruba 100 unesených. V zemi, do které vtrhla nepřátelská komanda, je vyhlášen válečný stav, školy napříč Izraelem jsou uzavřeny. Masarykova univerzita dlouhodobě partnersky spolupracuje s několika izraelskými univerzitami, a proto se jim rozhodla jménem rektora Martina Bareše nabídnout pomoc. „Oslovil jsem osobním dopisem rektory a rektorky 12 izraelských institucí, se kterými nás pojí dlouhodobé přátelské vztahy, vyjádřil jim solidaritu a nabídl pomoc. Podobný projev účasti považuji za samozřejmost, neboť toto je brutální útok na naše společné hodnoty, který je v přímém rozporu s principy demokracie a jakéhokoliv civilizovaného soužití,“ uvedl rektor Martin Bareš.

Masarykova univerzita má v současné době v Izraeli více než desítku svých studentů a akademických pracovníků. Všichni by měli být podle informací Petra Suchého, prorektora pro internacionalizaci Masarykovy univerzity, v pořádku: „Emergency team našeho Centra zahraniční spolupráce kontaktoval všechny naše studenty i akademiky nacházející se v Izraeli hned v sobotu. Velkou úlevou bylo zjištění, že nikdo z nich nebyl evidován mezi oběťmi a ani mezi raněnými. Všem byla nabídnuta pomoc.“

Jednou z akademiček je Zuzana Vikarská, která nedávno obdržela Cenu rektora Masarykovy univerzity pro vynikající pedagogy a v polovině září přiletěla na Reichman University do města Herzliya, které se nachází severně od Tel Avivu. „Sobotní probuzení nebylo příjemné. Paradoxně jsme se o vypuknutí války dozvěděli od evropských kamarádů, kteří nám psali, zda jsme v pořádku,“ uvedla doktorka Právnické fakulty Masarykovy univerzity, která se chtěla v Izraeli věnovat tématu národní a ústavní identity, otázkám izraelské politiky a právního státu, včetně justiční reformy a protestů, které tato reforma vyvolává. Její pobyt měl trvat osm týdnů, ale nyní sama netuší, zda v Izraeli tak dlouho zůstane. „Pečlivě sledujeme místní média a víme, jak se chovat, když zazní sirény – to se v Herzliyi stalo zatím třikrát. S ambasádou jsme v kontaktu pouze neformálně. Bohužel ale nefunguje žádná oficiální krizová komunikace, v médiích se mluví o repatriačních letech, ale nikdo nás v této věci nekontaktoval. Nejdůležitější je, že jsme v pořádku a v rámci možností i v bezpečí. Mluvili jsme v posledních dnech s místní policií, armádou i s lidmi z magistrátu a všichni nás ubezpečovali, že Herzliya není cílem žádných útoků, že jsme od Gazy i od hranic s Libanonem dostatečně daleko. Bezprostředně nám tedy snad nic nehrozí. Pokud však situace eskaluje, může se vše změnit. Je to nepředvídatelné,“ dodala Zuzana Vikarská.

Na Masarykově univerzitě aktuálně působí také 61 izraelských studentek a studentů, kteří situaci ve své zemi pozorně sledují a v mnoha případech mají útoky Palestinců přímé dopady na jejich životy. Také jim se snaží Masarykova univerzita podat pomocnou ruku, a to zejména prostřednictvím Poradenského centra MU, které dlouhodobě zajišťuje i psychologickou pomoc. „Studenti a zaměstnanci, kteří by v souvislosti s aktuálním děním potřebovali psychologickou podporu, se mohou obrátit na e-mail Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , kde jim co nejdříve pomůžeme zprostředkovat psychologickou konzultaci v anglickém jazyce,“ upřesnil mluvčí Masarykovy univerzity Radim Sajbot, jenž doplnil, že studentům lékařské fakulty je v případě potřeby psychologické pomoci k dispozici také zástupkyně přednosty Ústavu lékařské psychologie a psychosomatiky Lékařské fakulty MU Alena Slezáčková ( Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript ).

Spolupráce Masarykovy univerzity s izraelskými institucemi, potažmo přímá kooperace mezi oběma zeměmi, má dlouhé kořeny, které sahají až do období 2. světové války. Podporou ideje izraelského státu se netajil už první československý prezident a duchovní otec Masarykovy univerzity Tomáš Garrigue Masaryk. Přímá podpora pokračovala i po r. 1945, kdy Izrael bojoval o svou nezávislost a byl napaden všemi okolními státy. Historické paralely a současná rozkolísanost světa znepokojují rektora Masarykovy univerzity Martina Bareše. „Aktuální situace v Izraeli, která představuje teroristický útok nebývalého rozsahu na západní demokratické hodnoty, válečný konflikt na Ukrajině, kvůli kterému chce Rusko, jehož prezident už otevřeně mluví o změně světového řádu, meziročně navýšit svůj rozpočet o více než čtvrtinu, přičemž 40 % z něj má putovat na obranu, dále pak rostoucí napětí mezi Čínou a USA kvůli Tchaj-wanu mě přivádí k myšlence, že by naši lídři i nejvyšší představitelé Evropské unie měli jasnými slovy oznámit priority národní, evropské i mezinárodní. Neboť situace je skutečně vážná,“ uzavřel Martin Bareš.

Zdroj: MUNI, foto: Ingimage


Související články:

Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...