Brno-sever začíná s revitalizací Husovického kopce

Brno, 30. září 2023 – Od roku 2020 MČ Brno-sever intenzivně pracuje na obnově lesoparku Čertovy rokle, kde v příštím roce dokončí poslední etapu. Začátkem letošního září začal obdobný projekt, a to revitalizace Husovického kopce. Zkušenosti z obnovy Čertovy rokle radnice uplatní také na kopci v Husovicích, který se nachází nad současnou stavbou VMO Tomkovo náměstí. Revitalizace je etapizována do dvou, případně tří částí.

stroM ruce

Plochou je Husovický kopec desetkrát menší než Čertova rokle, která má 12 hektarů. Rozpočtem se liší polovinou. Cena revitalizace Husovického kopce v rámci dvou etap vychází přibližně na 10 milionů korun. Čertova rokle pak městskou část vyšla na 22 milionů korun. Lokality také odlišuje jejich výškový profil. Základní východiska jsou ale v rámci adaptačních opatření a sadových úprav stejná. „V rámci revitalizace Husovického kopce zpevníme břehy a postavíme plůtky, kde vysadíme stromová, keřová i bylinná patra. Cílem je zadržet vodu a zamezit erozi. Ve stráni výsadby plánujeme experimentovat, protože klima se mění a je v našich podmínkách nevyzpytatelné,“ uvedl místostarosta MČ Brno-sever Martin Glogar (KDU-ČSL).

„Na rozdíl od Rokle jde na Husovickém kopci velká část investic do chodníků, které jsou v havarijním stavu. Ty se budují v návaznosti na protierozní opatření. Myslíme také na to, aby cesty dobře sloužily jak pěším, tak menší technice. Abych to upřesnil, tak chodníky dimenzujeme pro elektromobil Veřejné zeleně města Brna ze Špilberku. Povrch cest bude z drobné mozaiky žulové kostky lemované dvěma řadami širších kostek, plus po zhruba osmi až desíti metrech zpevňující příčná žebra,“ upřesnil k chodníkové výstavbě Glogar.

První etapa začala letos. Byla podmíněna domluvou s firmou EG.D kvůli přeložkám vysokého napětí. Druhá etapa je plánovaná na rok 2024. Radnice městské části spoléhá na program Nové parky pro Brno, ale je připravena hledat prostředky i z jiných zdrojů. O případné třetí etapě zatím na Brně-severu uvažují.

„Potenciální třetí etapa by mohla souviset se zakomponováním pozorovatelny z 2. světové války. Nejedná se o bunkr, ale o místo, kde nacházeli jeden až čtyři příslušníci Luftschutzu a pozorovali, kde dopadly ve městě bomby a podali o tom hlášení dalším složkám. V současné době zatím zjišťujeme, kdo má tento objekt ve vlastnictví. Podle všeho bude muset dojít k určení vlastnictví, protože pozorovatelna není zapsaná v katastru nemovitostí a nikdo se k ní nehlásí. Poté bychom i se třetí etapou rádi pracovali,“ završil místostarosta.

Foto: Ingimage