Rektor MUNI Bareš je novým předsedou Asociace výzkumných univerzit ČR

Brno, 4. srpna 2023 - Asociace výzkumných univerzit ČR (AVUni) má od 1. srpna nového předsedu. Stal se jím rektor Masarykovy univerzity Martin Bareš, který nahradil ve funkci Vojtěcha Petráčka, současného rektora Českého vysokého učení technického v Praze.

rektor bares zdroj muni

Asociace výzkumných univerzit vznikla v roce 2019 a nyní ji tvoří celkem šest institucí pokrývajících všechny oblasti univerzitního vzdělávání, humanitní, společensko-vědní, přírodovědné i technické. Jejími členy jsou vedle Masarykovy univerzity Univerzita Karlova, Univerzita Palackého v Olomouci, České vysoké učení technické v Praze, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze a Vysoké učení technické v Brně.

„V naší zemi se nachází zhruba 60 různých vysokých škol, ale více než polovina všech vysokoškoláků studuje pouze na těchto šesti školách. AVUni je tedy páteří vysokoškolského vzdělávání a vědy a výzkumu u nás, současně také silnou názorovou platformou s ambicemi koordinovat své kroky a potenciál tak, aby se tuzemské vysoké školství vyrovnalo těm nejlepším univerzitám na světě,“ uvedl Martin Bareš krátce po svém zvolení do čela asociace, která dle aktuálního vydání mezinárodního srovnávacího žebříčku QS World University Rankings sdružuje šest nejkvalitnějších univerzit v České republice.

Právě důraz na kvalitu vzdělávání, excelenci ve vědě, posílení vědecké infrastruktury, výměnu zkušeností a podporu přenosu výsledků výzkumu do praxe, s čímž souvisí např. také ochrana duševního vlastnictví a zakládání start-up a spin-off společností, patří mezi priority asociace. To jsou podle Martina Bareše nutné předpoklady úspěchu českého vysokého školství v mezinárodní konkurenci. „Jsem přesvědčen, že máme co nabídnout, jasně to dokazují data. Naše členské školy získaly všechny ERC granty, které byly českým veřejným vysokým školám v letech 2017–2021 přiznány, a jsme také držiteli naprosté většiny všech dalších zahraničních prestižních grantů (např. MSCA, Teaming atd.). Na AVUni působí 70 % všech doktorandů v celé České republice a většina zahraničních studentů, rovněž se podílí na většině indexovaných publikací na Web of Science. S tímto výkonem, kvalitou a know-how bychom se chtěli podílet na nastavování principů a pravidel vysokoškolských politik, např. společných kritérií pro habilitační a profesorská řízení, financování výzkumných infrastruktur a dalších,“ dodal rektor Masarykovy univerzity, jenž v posledních dvou letech předsedal České konferenci rektorů.

„V neposlední řadě je cílem Asociace výzkumných univerzit ČR partnerství s ústředními orgány státní správy a dalšími veřejnými institucemi při tvorbě a nastavování národních politik, a to nejen v oblastech týkajících se vysokého školství a výzkumu, ale i v oblastech, kde mají členové asociace potenciál pro řešení celospolečenských témat díky široké paletě vědních disciplín světové úrovně. S našimi zkušenostmi a výsledky můžeme významně pomoci ve strategickém směřování celé společnosti. Předsednictví v AVUni je tedy pro mě velkým závazkem, a to i z toho důvodu, že navazuji na práci rektora Vojtěcha Petráčka, za kterou bych mu rád poděkoval,“ uzavřel Martin Bareš.

Rektor ČVUT v Praze Vojtěch Petráček končí po dvouletém funkčním období. Za jeho působení se AVUni rozšířila o další významnou univerzitu – Vysoké učení technické v Brně, či výrazně uspěla na poli grantů, např. v rámci výzev EXPRO a Junior Star na sklonku roku 2022. Rektor Petráček tehdy prohlásil: „Je třeba připomenout apel naší asociace na představitele GA ČR, RVVI a především vlády, aby podpora těchto nenahraditelných schémat byla adekvátně finančně zabezpečena, neboť představují zásadní přidanou hodnotu pro základní výzkum.“

Kromě výuky, vědy a výzkumu či jednání s představiteli vlády byla AVUni za předsednictví Vojtěcha Petráčka také organizací poskytující cenné zkušenosti a podporu dalším českým vysokým školám. Univerzity v AVUni však úzce spolupracovaly i se státními či městskými institucemi a průmyslovými subjekty. Protože, jak již dříve rektor Petráček v duchu textu Charty AVUni řekl, „špičkové univerzity jsou nezbytným předpokladem ekonomické prosperity a kulturního bohatství státu a národa. Jsou součástí českého i evropského vysokoškolského a výzkumného prostoru. Z této pozice přispívají ke konkurenceschopnosti nejen České republiky, ale celé Evropy.“

Na konci svého předsednictví rektor Petráček uvedl: „Výsledky AVUni, a to na poli výuky i výzkumu, ukazují, že její založení před čtyřmi roky bylo správné a přínosné pro vysoké školy i pro celou republiku. Svému nástupci Martinu Barešovi přeji v dalším rozvoji AVUni mnoho úspěchů a těším se na další spolupráci našich univerzit.“

Zdroj a foto: MUNI


Související články:

Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...