Brno zažádá o dotace na odborné učebny pro deset školských zařízení

Brno, 28. září 2022 - Brněnští radní souhlasí s výstavbou či provedením rekonstrukcí na deseti základních školách. Většina realizací by měla proběhnout během příštího roku.

skola skolak

„Na rekonstrukci odborných učeben a kabinetu na ZŠ Vejrostova, realizaci šesti oddělení školní družiny na ZŠ a MŠ Jana Broskvy, přístavbu odborných učeben na ZŠ Sirotkova, výstavbu přírodovědných učeben na ZŠ Bosonožská, vybudování zázemí a odborných učeben na ZŠ Heyrovského, revitalizaci učeben chemie, fyziky a přírodních věd na ZŠ a MŠ nám. Svornosti, modernizaci odborných učeben a bezbariérového přístupu na ZŠ Gajdošova, vybudování učeben přírodních věd, cizích jazyků a ICT na ZŠ Blažkova a modernizaci učebny informatiky a jazykové učebny na ZŠ Otevřená město požádá o dotaci ve výši až 259,3 milionu korun z Integrovaného regionálního operačního programu," uvedla brněnská primátorka Markéta Vaňková.

„Cílem těchto projektů je zkvalitnění vzdělávání, aby žáci byli lépe připraveni a dosáhli lepšího uplatnění na trhu práce. Proto je v dnešní době nutné radikálně zlepšit podmínky pro výuku odborných předmětů, jako jsou informační technologie či výuka cizích jazyků, ale také oborů v oblasti přírodních věd, kde je nutné vytvořit podmínky pro používání metod vědeckého zkoumání a realizaci experimentů," doplnil radní pro oblast školství a sportu Jaroslav Suchý.

ZŠ Vejrostova
Stavebními úpravami vznikne 6 odborných učeben: odborná učebna počítačová včetně zázemí, odborná učebna polytechniky s nejmodernějším IT vybavením, chemie, fyziky a přírodopisu včetně kabinetů a také učebny vaření včetně zázemí.

ZŠ a MŠ Jana Broskvy
Díky realizaci projektu vznikne 6 oddělení pro školní družiny a s tím spojené zázemí pro zájmové vzdělávání, vychovatele, případně asistenty pedagoga. Součástí bude i výtah přes všechna podlaží budovy I. stupně.

ZŠ Sirotkova
V rámci projektu bude zbourána stávající malá budova kotelny a na jejím místě bude vybudována přístavba, kde budou 3 nové odborné učebny chemie, robotiky a přírodopisu. Dojde také k úpravě stávající staré nefunkční odborné učebny fyziky. Do suterénu nové budovy se pak vrátí zpátky školní kotelna. Ke každé odborné učebně bude vybudován nový kabinet se zázemím.

ZŠ Bosonožská
Proběhne výstavba odborných učeben matematiky, přírodovědy a polytechniky pro výuku žáků 1. stupně a učeben fyziky, chemie a robotiky pro výuku žáků 2. stupně. „Prostory budou vybaveny novým nábytkem, tematickými pomůckami a IT technikou. Součástí projektu je i rekonstrukce kabinetů u odborných učeben. Díky modernizaci vznikne i prostor pro 3 oddělení školní družiny, který bude vybaven interaktivní podlahou FlySky, relaxačním a pracovním nábytkem, dále pak IT technikou, deskovými hrami a stavebnicemi," vysvětlil Vladan Krásný, starosta MČ Brno – Starý Lískovec.

ZŠ Heyrovského
Realizací projektu vznikne zázemí pro školní družinu, dvě odborné jazykové učebny, odborné učebny polytechniky a vaření. V rámci modernizace budou pořízeny i dva kusy schodolezů pro zajištění bezbariérovosti. Výstavba zázemí pro školní družinu s WC pro imobilní byla zahájena 1. července 2022 a hotova by měla být do poloviny listopadu letošního roku.

ZŠ a MŠ nám. Svornosti
Dojde k modernizaci a vybavení odborných učeben chemie, fyziky a přírodních věd včetně přidružených kabinetů, dále pak k rekonstrukci cvičné kuchyně, vybudování vnitřní konektivity a také bezbariérovosti školy pomocí schodolezu. Součástí je i vybavení učeben novým nábytkem a audiovizuální technikou.

ZŠ Gajdošova
Ze stávajících prostor vzniknou polytechnická učebna a multimediální učebna, včetně vybavení. Součástí je také zajištění bezbariérovosti školy výstavbou nového venkovního výtahu spojujícího všechna nadzemní podlaží objektu z ulice Gajdošova a také bezbariérové propojení obou polovin přízemí této budovy novou lávkou.

ZŠ Blažkova
V rámci projektu dojde k celkové rekonstrukci dvou učeben. Vznikne nová moderní jazyková laboratoř pro výuku cizích jazyků a ICT pro 24 studentů a také moderní prostory pro výuku fyziky, chemie a přírodopisu pro 30 studentů. K učebnám bude vybudována bezbariérová toaleta.

ZŠ Otevřená
Realizací projektu dojde k modernizaci jazykové učebny a odborné učebny informatiky včetně mobiliáře a IT techniky. „Kapacita jazykové učebny bude 25 míst pro žáky a 1 učitele. Po celkové rekonstrukci bude učebna osazena moderní technologií pro výuku cizích jazyků, chybět nebudou studentské pracovní stanice, výukové PC, stolní vizualizér a interaktivní zobrazovač s prezentačním SW. Učebna informatiky bude mít kapacitu 32 míst pro žáky a 1 učitele. Zde dojde k výměně výpočetní techniky a drobným stavebním pracím, především v rozvodech elektra, vody či k instalaci nových zásuvek. Nábytek zůstane stávající," upřesnil žebětínský starosta Vít Beran.

ZŠ Merhautova
Zde se počítá s vybudováním venkovní polytechnické učebny pro žáky 1. a 2. stupně základní školy, aby při příznivém počasí mohla výuka probíhat na čerstvém vzduchu. Venkovní učebna navíc nabízí řadu činností, které by nebylo možné realizovat ve vnitřních prostorách školy, jako je například moření, lakování, dále pak sestavování dřevěných konstrukcí nebo celoroční pěstování a údržba truhlíků. V plánu je i bezproblémové fungování internetové sítě.

Zdroj: TIS MMB


Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...