Brno podpoří mezinárodní genetickou konferenci

Brno, 16. května 2022 - Brno v letošním roce zaštiťuje oslavy 200. výročí narození Gregora Johanna Mendela. Při té příležitosti rada doporučila zastupitelům schválit poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 1,1 milionu korun na významnou mezinárodní konferenci Mendel Genetics Conference.

dna konference

Společně, o. p. s., požádala město Brno o finanční podporu pro významnou mezinárodní Mendel Genetics Conference ve výši 1,1 milionu korun. Celkový rozpočet konference je 7 144 000 korun.

„Jde o akci, která se dlouhodobě plánuje a s její podporou jsme v rozpočtu na rok 2022 počítali. Navíc se jedná o další plnění memoranda, které bylo 6. ledna 2020 uzavřeno mezi městem Brnem, Jihomoravským krajem a Opatstvím Staré Brno Řádu sv. Augustina. V něm se tyto subjekty zavázaly společně usilovat o propagaci odkazu Gregora Johanna Mendela,“ připomněl náměstek primátorky města Brna Tomáš Koláčný.

Setkání předních odborníků se v Brně uskuteční od 20. do 23. července. Spolupořádají ho Masarykova univerzita, Mendelova univerzita v Brně, Moravské zemské muzeum a Opatství Staré Brno Řádu sv. Augustina. Nepůjde jen o hold Mendelově osobnosti, ale i o důležitou vědeckou událost, jíž se zúčastní řada excelentních vědců, včetně tří držitelů Nobelovy ceny. Na konferenci se bude diskutovat o aktuálních tématech z oblasti genetiky člověka se zaměřením na vzácná dědičná onemocnění i predispozice k nádorům, dále o genetice živočichů a rostlin včetně problematiky GMO nebo o genetice bakterií a virů.

Zdroj: TIS MMB