Nový rektor JAMU Petr Michálek byl slavnostně inaugurován

Brno, 21. února 2021 - Do funkce rektora JAMU byl při slavnostním shromáždění akademické obce dnes odpoledne oficiálně uvedený MgA. Petr Michálek. Inaugurace se za přítomnosti patnácti rektorů či prorektorů tuzemských vysokých škol uskutečnila v Divadle na Orlí / Hudebně-dramatické laboratoři JAMU.

inaugurace jamu rektor novy

„Chci se při této slavností příležitosti především přihlásit k baťovské tezi, která v podstatě určuje veškeré mé další kroky. Ta teze zní: Dělejme třeba nejnepatrnější věc na světě, ale dělejme ji nejlépe. Proto budu směrovat Janáčkovu akademii múzických umění především ke kvalitě, což mimo jiné znamená otevřít se světu tedy překračovat hranice – prostorové, časové, myšlenkové,“ uvedl při svém vystoupení Michálek.

Při osmdesátiminutovém ceremoniálu se také rozloučil a svoje funkční období uzavřel předcházející rektor JAMU prof. Mgr. Petr Oslzlý, který ve svém projevu postavil umělecké akademie na roveň ostatním vysokým školám a vnímá je jako specifické dílny či laboratoře, v nichž je zkoumáno umění. A skrze toto zkoumání lze podle něj poznávat svět. Jako emeritnímu rektorovi školy bylo profesoru Oslzlému předáno vyobrazení insignie Janáčkovy akademie múzických umění. Nastupující rektor Michálek složil slavnostní slib a převzal od svého předchůdce insignie příslušející jeho úřadu, především rektorské žezlo jakožto odznak pravomoci nad celou akademickou obcí. Od emeritního rektora Oslzlého pak Michálek přijal také slavnostní rektorský límec s portrétem Leoše Janáčka jako symbolem tradice a důstojnosti nejvyššího akademického úřadu JAMU.

„Jistě, čtyři české umělecké školy jsou v mnoha ohledech specifické, ale já zde veřejně deklaruji, že JAMU bude mít pod mým vedením ambici být na mapě českého vysokého školství sebevědomým hráčem. Jsem totiž přesvědčen, že i malá univerzita, jako je ta naše, může nabídnout cosi zásadního,“ uvedl dále v inauguračním projevu Michálek a navázal tak vlastně i na slova svého předřečníka Oslzlého. Odstupujícímu rektorovi v úvodu svého slavnostního projevu Michálek upřímně poděkoval za jeho velkorysé, pečlivé a nesmírně noblesní předání funkce, ale především za jeho mnohaletou práci pro Janáčkovu akademii múzických umění. V tomto byl Michálek zcela zajedno s rektorem Masarykovy univerzity prof. MUDr. Martinem Barešem, Ph.D., který vystoupil na úvod celého akademického obřadu jako předseda České konference rektorů.

2 inauguracePM

Mezi dalšími vzácnými hosty inaugurace se objevila náměstkyně ministra sekce vysokého školství, vědy a výzkumu prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc. a ředitelka odboru vysokých škol Mgr. Karolína Gondková. V přední řadě divadelního sálu zasedla také primátorka statutárního města Brna JUDr. Markéta Vaňková nebo ředitelé pražského i brněnského Národního divadla prof. MgA. Jan Burian a MgA. Martin Glaser.

„Vyzývám celou akademickou obec k tomu, abych byl se svým týmem kontrolován, kritizován, ale i inspirován, vtahován do rozhovoru. Apeluji na studentky a studenty, aby se vší odpovědností, která je s tím spojená, říkali nahlas, co si myslí. Za sebe dodávám, že nikdy a priori neodmítnu žádný jejich podnět. Na to vám dávám svou ruku,“ zakončil svoje vystoupení nový rektor, kterého při veřejném zasedání 9. prosince 2021 zvolil Akademický senát JAMU nadpoloviční většinou hlasů a na jehož návrh jej koncem letošního ledna jmenoval prezident republiky Miloš Zeman rektorem brněnské akademie pro funkční období od 1. 2. 2022 do 31. 1. 2026.

Zdroj a foto: JAMU


Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...