Tříletý projekt podpořil 79 rodin v akutní bytové nouzi

Brno, 5. května 2021 - Sociální a terénní pracovníci se tři roky aktivně podíleli na projektu Komplexní podpora bydlení na území města Brna. Dostupnost bydlení podporuje město dlouhodobě a díky komplexní sociální práci se zaměřuje také na zlepšení bytové situace u lidí s akutní bytovou nouzí. Projektem prošlo 79 domácností s dohromady 330 klienty.

divka ulice homeless

Cílem projektu Komplexní podpora bydlení na území města Brna bylo pomoci klientům získat a udržet si bydlení. Rodiny se postupně dostávali za pomoci terénních pracovníků ze závažné bytové nouze až do běžného obecního bydlení. Účast sociálních a terénních pracovníků byla pro naplnění projektu klíčová, tito pracovníci dlouhodobě pomáhali a monitorovali dané rodiny, které se na ně s důvěrou mohly obracet.

Celkový počet 79 domácností s 330 členy, kterým program Komplexní podpora bydlení na území města Brna pomohl, zahrnuje klienty zabydlené přímo projektem – 34 domácností, dále klienty, kteří získali sociální byty od městských částí v režimu bez komplexní sociální podpory, ale ta byla v konečném důsledku potřebná – 34 domácností. Poslední skupinou byli klienti z nestátních neziskových organizací – dohromady 11 domácností.

„Jako pozitivum tohoto projektu vnímám jeho komplexnost. Nezaměřuje se pouze na zajištění bydlení klientům, ale dlouhodobě s nimi pracuje a věnuje se jim i v dalších odvětvích jako zdravotnictví, školství nebo zaměstnanost. Pouze celistvá podpora lidí v sociální nouzi může přinést trvalé výsledky, protože v těchto případech se jeden problém vrší na druhý a ‚pouhé‘ zařízení bydlení nutně nemusí znamenat vyřešení celé situace. Pozitivní výsledky jsou velkou motivací do budoucna,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Šíře poskytovaných služeb se nejlépe ukáže na konkrétním příkladu jedné rodiny. Po zrušení ubytovny na Šámalově byla rodina přesunuta do krizového bydlení na Červeném kopci, v tu dobu byla navázána spolupráce s terénním pracovníkem projektu. Dále rodina bydlela v přechodném bytě v Medlánkách, který však svým rozměrem nevyhovoval velikosti rodiny. V roce 2019 se podařilo zajistit sociální byt v MČ Brno-střed, který odpovídal velikostí. Postupné zabydlování proběhlo úspěšně, děti zvládly zápis do mateřské školy ve spádové oblasti a začaly ji navštěvovat. Díky tomu, že otec získal práci, se mohla začít řešit také finanční a dluhová situace a její zvládnutí do budoucna. Zlepšení životních podmínek přispělo k tomu, že se rodina rozhodla hledat běžné obecní bydlení, které přináší větší míru samostatnosti. Vzrůstající kompetence rodiny, stabilní příjem a zázemí vedly k úspěšnému vyhledání obecního bytu a uzavření nájemní smlouvy. Tím fakticky došlo k naplnění stanovených cílů projektu.

Na tomto konkrétním příběhu lze vidět, jak dlouhodobá a komplexní práce s klientem pomohla získat obecní byt a aktivizovala rodinu k řešení problémů. Právě pomoc v dalších oblastech je významným benefitem projektu. Ať už jde o síťování služeb, nebo pomoc s orientací v sociálním systému státu i města, například ohledně dávek a pomoci. Vedle podpory zabydlování se projekt dále věnoval sousedskému soužití, péči o děti, školství, zprostředkování lékařské péče a v neposlední řadě i zaměstnanosti.

„Právě důvěra v daného terénního pracovníka a jeho znalosti napomáhala spolupráci. Klienty tohoto programu byli lidé na hranici bezdomovectví a ve velké sociální nouzi. Zkušenosti v prostředí, síťování služeb a zdrojů zajistilo řešení situace a komplexní pomoc rodinám. Terénní pracovníci koordinovali celý proces hledání bydlení i následné zabydlování a v případě získání obecního bydlení zajišťovali i dialog (řešili možné nesrovnalosti a jiné problémy) s majitelem bytu – tedy městem nebo městskou částí,“ dodal náměstek primátorky pro sociální oblast Robert Kerndl.


Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...