Frank Bold upozornil město Brno na nedostatky v návrhu územního plánu týkající se využití zeleně

Brno, 23. července 2020 - Podávat připomínky a námitky k návrhu nového územního plánu města Brna bylo možné do konce června. Do tohoto termínu se jich sešlo více než 5000. Připomínku včetně vlastních návrhů na regulaci zeleně v územním plánu zpracoval a podal i Frank Bold ve spolupráci s Peterem Bednárem z Jakub Cígler Architekti a společností Flora Urbanica. Naším cílem je dosáhnout co nejkvalitnějšího územního plánu, aby se město dokázalo vypořádávat s klimatickou změnou pomocí zeleně či hospodaření s vodou. Díky takovým opatřením by se v Brně žilo lépe i jeho obyvatelům.

architekt 2031

V návrhu nového územního plánu například chybí dostatečně konkrétní definice zeleně. “Vůbec také nezohledňuje rozdíly mezi jednotlivými druhy zeleně zastoupenými v terénu. Pojem modrozelená infrastruktura návrh zmiňuje jen sporadicky a téměř s ním nepracuje,” popisuje za Frank Bold právník Petr Bouda. Prvky modrozelené infrastruktury, ať už se jedná o travnaté plochy, stromořadí, keře, malé vodní plochy a další, přitom zlepšují a stabilizují městské mikroklima či přispívají k lepšímu vsakování vody do půdy.

Naše připomínka se zabývá také požadavkem na minimální zastoupení zeleně i na jiných plochách než jsou plochy pro bydlení, plochy smíšené obytné, plochy zahrádek a plochy pro rekreaci, procentuálním využitím různých druhů zeleně a upravuje také konkrétní případy, v nichž není možné zařadit do plochy zeleň na terénu (přičemž uvádí způsoby, jak zeleň na terénu kompenzovat). Navržené kompenzace jsou ve srovnání s návrhem územního plánu města Brna efektivní (jedná se o skutečné kompenzace zeleně na terénu plnící srovnatelnou funkci) a také jednoznačné, díky čemuž jak stavební úřad tak stavebníci budou vědět, jak by mohli zeleň na terénu kompenzovat.

Problematické je v návrhu nového územního plánu také stanovení minimální plochy, kterou zeleň musí zabírat. “Návrh aktuálně obsahuje pouze požadavek na minimální zastoupení zeleně na terénu v plochách pro bydlení a plochách smíšených obytných včetně kompenzací, které jsou však vágní. V plochách rekreace a zahrádek navíc žádné kompenzace stanovené nejsou. Úplně chybí požadavek zeleně například pro plochy veřejné vybavenosti a komerční vybavenosti,” dodává architekt Peter Bednár, Jakub Cígler Architekti.

Celé znění připomínky si můžete přečíst zde. V návaznosti na podané připomínky začátkem července jednal tým Frank Bold se zástupci města Brna, kteří návrh ocenili jako koncepční a kvalitní.

Co navrhujeme:

 • konkretizovat definici zeleně na terénu a zohlednit rozdíly mezi jejími druhy (bylinným, keřovým a stromovým patrem)
 • zpřesnit funkce zeleně v konkrétních plochách
 • zařadit možnost využití malé vodní plochy či plochy povrchu umožňující hospodaření s dešťovou vodou (obojí jsou prvky modrozelené infrastruktury)
 • doplnit podmínku závlahy pouze dešťovou či šedou vodou k možnosti využití zeleně na konstrukci intenzivní (např. zelené střechy či zelené fasády)
 • zpřesnit možnosti kompenzace zeleně na terénu, pokud je její umístění z nějakého důvodu problematické (např. by vzniklo architektonicky nelogické řešení stavby)
 • určit procentuální zastoupení zeleně v terénu:
  • 20 % disponibilní plochy pro stromy (a současně pro keřové a bylinné patro) nebo
  • 35 % plochy pro keře (a současně pro bylinné patro) nebo
  • 50 % zeleně pro trávník (bylinné patro)
 • požadavek na zeleň doplnit i do ploch ploch veřejné vybavenosti a komerční vybavenosti (které jej v návrhu územního plánu města Brna vůbec neobsahují)

5G

Proč je 5G budoucností smartphonů

Jsme na vrcholu nové éry bezdrátových technologií. Nová generace celulárních sítí, známá jako 5G, slibuje zásadní upgrade oproti současným 4G LTE sítím. Díky maximální rychlosti až 10 gigabitů za sekundu bude 5G výrazně rychlejší než nejrychlejší domácí širokopásmové připojení. Ale rychlost je jen jedním ze způsobů, jak 5G změní smartphony. Zde je šest výhod 5G, o kterých by měl vědět každý uživatel smartph...