Na podporu vzdělávání dětí půjde v Brně skoro 100 milionů korun

Brno, 11. května 2020 - Už od roku 2014 probíhá na brněnských školách doučování žáků, aby se tak předešlo jejich školním neúspěchům. Na pokračování projektu, který zahrnuje také podporu volnočasových kroužků nebo školních parlamentů i posílení odbornosti pedagogů a inkluzivního přístupu ve školách, získalo město zhruba 95milionovou dotaci od ministerstva školství. Radní doporučili zastupitelům, aby souhlasili s podmínkami rozhodnutí o přidělení dotace.

skola skolka trida

„Ve všech případech je lepší vzniku problémů předcházet než pak řešit následky. I proto je tento projekt, v Brně už zavedený a prověřený, velice důležitý. Zvláště pro děti ze sociálně nebo jinak znevýhodněného prostředí je to šance, jak v podmínkách pro školní přípravu dostihnout své ‚šťastnější‘ spolužáky,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Do projektu budou zapojeny všechny mateřské a základní školy zřizované městem Brnem nebo jeho městskými částmi a tři další školy jiných zřizovatelů, se kterými město dlouhodobě spolupracuje (ZŠ a MŠ Pramínek, Cyrilometodějská církevní ZŠ a MŠ Milosrdných bratří). Celkem se jedná o 138 mateřských a 68 základních škol na území Brna.

Na projektu se budou podílet i organizace, které se věnují neformálnímu vzdělávání. Ty se zaměří na doučování dětí, poskytnou důležité učební pomůcky a zprostředkují i pracovníky pro práci s rodiči. Některé mateřské školy budou moci zavést pozice školních asistentů, na základních školách pak vzniknou nová místa koordinátorů, pracovníků pro doučování žáků nebo metodiků pro práci s rodinou. V rámci projektu ale bude zajištěno i další vzdělávání pedagogických pracovníků, kteří již na školách působí.

„Projekt Podpora předškolního a základního vzdělávání ve městě Brně začal letos v lednu, tak aby plynule navázal na předchozí projekty podobného zaměření, a termínovaný je prosincem 2022. Město se na něm bude podílet 5 procenty, tj. asi 5 miliony korun,“ dodal radní pro oblast školství Jaroslav Suchý.


Související články:

Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...