Město podpoří jednotlivce i rodiny v bytové nouzi

Brno, 30. srpna 2019 – Dvacítka bytů by mohla nově sloužit lidem v bytové nouzi. Brněnští adní schválili projekt, který pomůže rodinám s dětmi, seniorům, osobám s vážnými zdravotními problémy nebo mladým dospělým v ústavní či náhradní rodinné péči. Schválit ho musí ještě zastupitelé.

ruce seniori stare

Cílem projektu je pomoci vyřešit bytovou nouzi domácností s potřebou komplexní podpory. Bude jim umožněno zabydlení i návazná sociální práce tak, aby se lidé dokázali co nejlépe zařadit do běžného života. Projekt zlepší situaci ohrožených skupin obyvatel a příznivě ovlivní jejich kvalitu života. „Je třeba zdůraznit, že městské byty nebudou poskytovány problémovým osobám, tedy osobám s trestní minulostí, osobám závislým na drogách, konfliktním v předchozích ubytováních ani lidem nespolupracujícím se sociálními pracovníky města,“ akcentoval náměstek primátorky Robert Kerndl výsledky jednání s poskytovatelem dotace, kterým je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.

V první fázi dojde k výběru bytů a jejich přípravě k zabydlení. Zde je podmínka, že 70 % těchto bytů se musí nacházet mimo sociálně vyloučené lokality. Následně se vytvoří podpůrná skupina spolupracujících subjektů a bude přesně definována cílová skupina projektu. V realizační fázi přijde na řadu přímá práce s vybranými lidmi formou pravidelných návštěv sociálních pracovníků, kteří lidem pomohou s předcházením problémů, jež by mohly vést až ke ztrátě bydlení. „Cílem je dosáhnout úplného osamostatnění domácnosti,“ upřesnil Robert Kerndl.

V souvislosti s projednáváním projektu rada také schválila zřízení Pracovní skupiny pro výběr žadatelů. Ta bude vyhodnocovat splnění jednotlivých kritérií žadateli. K účasti v této skupině byli osloveni například starostové městských částí, náměstci primátorky Robert Kerndl a Oliver Pospíšil, ředitel organizace DROM Miroslav Zima a další.

Do projektu budou zařazeni účastníci na základě bodově hodnocených kritérií. Vliv tak může mít například délka a závažnost bytové nouze, rodinná situace nebo zdravotní stav ve vztahu k bydlení.

Projekt by měl začít 1. ledna 2020 a jeho trvání je plánované do června 2022. Celkové náklady by měly dosáhnout 12 milionů korun, 95 % z toho pokryje dotace. Město by tak mělo doplatit 600 tisíc korun. Projekt je reakcí města na vysoký počet domácností v bytové nouzi, které jsou dlouhodobě ohroženy sociálním vyloučením. „K tomu stavu přispívají mimo jiné nedostatečné kapacity azylových domů nebo poptávka převyšující nabídku na soukromém trhu s bydlením a řada dalších faktorů,“ doplnil Robert Kerndl. Programové zabydlování rodin i jednotlivců vychází ze Strategického plánu sociálního začleňování města Brna pro období 2016–2019.