V Bystrci u Kamenolomu má vyrůst mimoúrovňová křižovatka

Brno, 21. června 2019 – Křižovatka v Bystrci u Kamenolomu je dlouhodobě problematickým místem . Setkávají se zde silnice II/384 a III/3846, místní komunikace Bystrcká, napojení čerpací stanice, navíc je tu také tramvajová trať a křížení dráhy trolejbusu městské hromadné dopravy. V místě křižovatky je nutné také vhodně upravit řešení pro pěší a cyklisty. Vzhledem k popsané situaci bylo rozhodnuto o mimoúrovňovém řešení křižovatky.

krizovatka bystrc

Rada města schválila Rámcovou dohodu o spolupráci při koordinaci, přípravě a realizaci záměru stavby mimoúrovňového křížení v lokalitě Bystrc – Kamenolom (u UNI HOBBY). Vzájemná spolupráce usnadní řešení komplikované křižovatky, kde se setkávají trasy aut, tramvají, trolejbusů, ale i pěších a cyklistů.

„Po podepsání dohody město okamžitě zahájí výběr zhotovitele, který zpracuje projektovou dokumentaci pro územní rozhodnutí,“ popsal další krok Petr Kratochvíl, radní pro oblast dopravy.

Účelem dohody mezi městem Brnem a Jihomoravským krajem je upravit činnost jednotlivých stran při přípravě a realizaci stavby. Oběma stranám totiž patří některé stavební a provozní objekty v dotčené oblasti.


honor 50

Tipy pro péči o váš smartphone

Mnoho lidí považuje mobilní telefon za jeden ze svých nejcennějších věcí. Obsahuje stovky vzpomínek, včetně fotografií, kontaktů, zpráv a dokonce i videí. Je proto důležité vědět, jak se o naše telefony starat, aby vydržely co nejdéle. Smartphony vydrží v průměru dva až tři roky, ale pokud se o ně správně staráte, mohou žít déle. Svůj smartphone můžete chránit před poškozením a smrtí dříve, ne...