Brno vybuduje protipovodňová opatření v Dolních a Horních Heršpicích

Brno, 23. dubna 2019 – Brněnští radní schválili směnu pozemků, která umožní vybudovat protipovodňová opatření v lokalitě Sokolova–Vomáčkova. V místě se počítá i s novou cyklostezkou, ta bude moci být díky rozšíření profilu mostu Sokolova vedena podél vody.

brno protipovodnova opatreni

Město smění pozemky, aby získalo přístup k místům, kde protipovodňová opatření vzniknou. „Vlastnit tyto pozemky je zcela nezbytné, abychom mohli začít připravovat realizaci protipovodňových opatření v této lokalitě. Jedná se o veřejně prospěšnou stavbu, která pomůže při ochraně Brna v případě záplav. Podobně smysluplné směně nebo výkupu pozemků se rozhodně nebráníme,“ vysvětlil 1. náměstek primátorky Petr Hladík.

Pozemky byly oceněny znaleckým posudkem. Podle něj je cena obvyklá téměř 3,8 milionu korun. Pozemky, které nabízí město výměnou, mají hodnotu o 644 tisíc korun nižší. Rozdíl Brno majitelům doplatí. Protipovodňová opatření vzniknou na ploše od soutoku s Leskavou po most Sokolova. Část etapy nad mostem pak řeší soukromý investor.

Podle plánů by se měl levý i pravý břeh řeky snížit. Vzniknou zde takzvané průtočné bermy, které umožní vybudovat zatravněné povodňové parky s rozptýlenou zelení. V případě povodně se tak voda rozlije kontrolovaně v žádoucí lokalitě a systém předejde vylití řeky z koryta například v obydlené zóně.

Součástí projektu je i rozšíření mostního profilu ulice Sokolova. Propustnost se tím zvýší v případě velké vody až o 9 %. Na snížené bermy se přesune současná cyklostezka, která bude nově vedena pod mostem. Dále se pro cyklisty otevře úsek na pravém břehu mezi mostem Sokolova a lávkou Vomáčkova.

Jedná se o XXX. etapu budování protipovodňových opatření v Brně. Pracuje se také na úseku Nábřeží Svratky na Poříčí, Nový velodrom nebo Jižní čtvrť. Město Brno zařadilo v roce 2016 projekt protipovodňové ochrany mezi strategické projekty a uzavřelo s Povodím Moravy Memorandum o spolupráci. Cílem memoranda je zajistit společný postup při přípravě a následné realizaci komplexní protipovodňové ochrany. Součástí projektu jsou i rekonstrukce některých nevyhovujících mostů a lávek nebo budování ploch pro odpočinek i sportovní vyžití na snížených březích.


Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...