Na Železniční vznikne ubytovna pro sociálně slabé rodiny s dětmi

Brno, 7. března 2019 – Brněnští radní schválili investiční záměr, v jehož rámci by měla na ulici Železniční vzniknout ubytovna pro sociálně slabé. Rekonstrukce objektu s číslem popisným 8–10 je naplánována ve spolupráci s oběma městskými částmi, na jejichž pomezí leží. Bude sloužit lidem v akutní bytové nouzi. Upřednostněni ale budou ti, kteří budou chtít svoji aktuální nelehkou životní situaci aktivně řešit. Rekonstrukce vyjde bezmála na 31 milionů korun. Podobné zařízení zatím na území města nefunguje.

ruka dite tata syn

V současné době jde o nevyužívanou víceúčelovou stavbu ubytovny, prádelny a skladů. V minulosti tam bývali ubytováni především zahraniční dělníci. Radní města Brna dnes ale schválili investiční záměr rekonstrukce, podle něhož by budova v Železniční ulici na pomezí městských částí Střed a Jih měla do budoucna sloužit jako městská ubytovna pro sociálně slabé. Vzniknout by mělo 12 pokojů s celkem 30 lůžky. Především rodiny s dětmi tam budou mít zajištěnu i sociální péči.

„Ubytování na přechodnou dobu by tam měly najít především manželské či partnerské páry anebo rodiny s dětmi. Ubytovna nebude ale uzavřena ani pro jednotlivce, kteří se z nějakých důvodů ocitli v tíživé životní situaci spojené se ztrátou bydlení. Ubytování tam bude nabízeno vždy pouze na přechodnou dobu, a to těm, kteří se do řešení své situace chtějí aktivně zapojit a společnosti za pomoc také něco vracet. V současné době zatím v Brně podobné zařízení, které by pomohlo lidem překlenout období akutní krize, chybí,“ vysvětlila primátorka města Markéta Vaňková.

V rámci plánované investice by měla být jednopodlažní budova bez podsklepení kompletně rekonstruována. Vyměněna bude tepelná i hydroizolace a vnitřní rozvody, opraveny budou podlahy i vnitřní a vnější prostory budovy. Chystá se také rekonstrukce střechy i vnějších zpevněných ploch. V objektu už se navíc v současné době nachází nově vybavená kotelna s výkonem dostatečným pro budoucí záměry.

Městská ubytovna pro sociálně slabé by měla vzniknout i z toho důvodu, že hrozí uzavření jiných ubytoven, kterých je na území celého města asi 55. V současné době městu prostor vlastního ubytovacího zařízení, které by na přechodnou dobu poskytlo ubytování osobám v akutní bytové nouzi, chybí. Ubytování ve standardu ubytovny na nezbytně nutnou dobu, by přitom zabránilo mimo jiné i rozpadu rodin s dětmi, propadu do stavu bezdomovectví a sociálního vyloučení – a tedy i vzniku dalších celospolečenských nákladů, s nimiž by se město muselo neplánovaně vypořádávat.

„Výpadek jejich kapacit by pro město a sociálně slabé znamenal velký problém. Proto chceme situaci aktivně řešit. Tohle je první z opatření, která chceme v tomto smyslu realizovat. Věřím, že se nám osvědčí. Ubytovna se bude nacházet na hranicích městské části Brno-střed a Brno-jih, s oběma starosty samozřejmě také jednáme,“ podotkl náměstek primátorky pro sociální oblast Robert Kerndl.

Vedení města pro zajištění bezproblémového sousedského soužití v případě plánované Městské ubytovny pro sociálně slabé počítá se stálou přítomností personálu ubytovny, asistentů prevence kriminality, popřípadě i zvýšený dohled hlídek městské policie. Samozřejmostí bude výkon činností sociálních pracovníků, kteří budou pracovat s ubytovanými na řešení jejich situace a pracovat na jejich osamostatnění, hledání jiných forem bydlení, zaměstnání a podobně.

Zdroj: MMB


Související články:

Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...