Brno přispěje Kapucínům na opravu soch před kostelem

Brno, 28. srpna 2018 – Šestici soch na terase před kostelem Nalezení sv. Kříže čeká oprava. Letos se dotkne prvních dvou, Josefa z Leonessy a Fidela ze Sigmaringy. Celkové náklady jejich zrestaurování jsou vyčísleny na bezmála 600 tisíc korun. Brno Provincii kapucínů v ČR na opravu soch přispějí 495 tisíci korunami.

andel socha kostel

„Sochy umístěné v exteriéru musejí čelit povětrnostním podmínkám, kvůli kterým ‚stárnou‘, podléhají zvětrávání, vytrácí se modelace různých částí a tak podobně. Je tedy nutné u nich čas od času provádět údržbu. U těchto soch k ní naposledy došlo v polovině 90. let,“ vysvětlil náměstek pro kulturu Matěj Hollan.

V příštím roce budou zrestaurovány další dvě sochy a celý projekt bude dokončen v roce 2020. Sochařskou výzdobu na terase severního průčelí kostela Nalezení sv. Kříže na Kapucínském náměstí tvoří celkem šest soch. Pět pochází z poloviny 18. století z dílny brněnského umělce Jana Adama Nesmanna (zleva: Josef z Leonessy, Fidel ze Sigmaringen, František z Assisi, Antonín Paduánský a Felix z Cantalice), poslední socha Vavřince z Brindisi přibyla až za první republiky a je dílem Čeňka Vosmíka.

Kapucínské náměstí představuje frekventovanou spojnici mezi Masarykovou ulicí a Zelným trhem, slouží také návštěvníkům Biskupského dvora. Od září navíc vytvoří přístupovou cestu k nově otevřeným kapucínským zahradám. I na samotném Kapucínském náměstí se nachází zajímavý turistický cíl, a to kapucínská hrobka. Restaurování soch navazuje na nedávno provedenou opravu fasády kostela a přispěje ke kultivaci tohoto hojně navštěvovaného veřejného prostoru.


Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...