Teplárny Brno vyhlásily soutěž na úpravu bývalého odkaliště Hády

Brno, 15. března 2017 - Teplárny Brno vyhlásily studentskou soutěž na architektonicko-krajinářský návrh řešení prostoru odkaliště Hády. Cílem celého projektu, který se koná ve spolupráci se Studentským Brnem a Magistrátem města Brna, je přetvořit nevyužívané území na parkové plochy vhodné pro volnočasové vyžití - sport a rekreaci.

Hády

Parkové úpravy jsou v souladu s územním plánem. V minulosti již například Teplárny Brno oslovilo několik zájemců, kteří zvažovali využít pozemky pro sportovní aktivity. První záměr na vybudování sportovního areálu pochází již z roku 2010, jiné společnosti zvažovaly vybudování golfového hřiště nebo tenisových kurtů. Žádný z těchto plánů se však neuskutečnil.

„Najít nové využití pro tyto pozemky usilujeme už delší čas. Jsme rádi, že se naše snaha setkala s návrhy Studentského Brna a především města a že se nám nyní snad podaří vše vyřešit tak, aby se Brňané mohli těšit z nového, rozlehlého parku. Cílem Tepláren Brno je vytvořit v této lokalitě po zrevitalizování v roce 2018 velké rekreační území pro celé město," uvedl předseda představenstva Tepláren Brno a náměstek primátora Petr Hladík. Vítězné návrhy mohou být vyhlašovatelem dále zpracovány do podoby projektové dokumentace. „Situaci ale komplikují vlastnické vztahy. Část areálu totiž sice je ve vlastnictví Tepláren Brno, ale na některé pozemky jsou uplatňovány restituční nároky, proto autoři návrhů musejí dodržet některé podmínky," doplnil Hladík. V budoucím parku nebudou smět být například umístěny žádné stavby trvalého charakteru. Podmínky soutěže byly zpracovány po domluvě také se zástupci Mendlovy univerzity, VUT v Brně a městské části Brno-Vinohrady. Vítězný návrh vybraný porotou bude oceněn 50 tisíc korunami, druhá cena je stanovena ve výši 20 tisíc a třetí ve výši 10 tisíc korun. Termín uzávěrky je 30.6. 2017.

Areál bývalého odkaliště lomu Hády o celkové rozloze cca 21 ha se nachází ve východní části města Brna v městské části Židenice, na okraji sídlišť Vinohrady a Líšeň.

ilustrační foto: Václav Buk


Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...