Povzbuzení pro děti, které bojují s rakovinou, i jejich rodiče

Brno, 15. června 2016 - Klinika dětské onkologie ve Fakultní nemocnici Brno je startovacím místem projektu Daruj příběh i ty, který podnítil spolek mladých lidí vyléčených z onkologické diagnózy. Projekt má přinést naději a povzbuzení pro ty, kteří stále s onkologickou léčbou bojují. Zároveň si klade za cíl propojení světa léčených a vyléčených lidí k vzájemné podpoře.

povzbuzeni pro deti

Jaká může být větší podpora pro pacienty a jejich rodiny na dětské onkologie než příběhy těch, kteří dokázali tuto nemoc překonat a dodávají víry, že rakovina neznamená smrt, ale obohacení pro život, který se dá žít i po ukončení léčby? O předání takovéto zprávy se snaží projekt Daruj příběh i ty.

„Skrze tyto příběhy se vracíme na oddělení dětské onkologie jako zdraví mladí lidé, kteří vedou kvalitní životy. Jsme za ně moc rádi. Všichni z nás prošli náročným obdobím onkologické léčby, ale to pro nás neznamenalo konec. Právě naopak, pro mnohé z nás nový začátek. A rádi toto poselství přinášíme tam, kde je tolik potřeba – mezi právě léčené pacienty a jejich rodiny. Zároveň je to i forma poděkování sestřičkám a doktorům, kteří pro nás byli podporou, a třeba naše úsměvy dodají sílu ke každodenní práci i jim," řekla předsedkyně spolku vyléčených lidí Zuzana Wimmerová.

Spolek Společně k úsměvu vybízí a sbírá příběhy vyléčených mladých lidí, které šíří prostřednictvím webových stránek, sociálních sítí a teď i vyvěšením na odděleních Kliniky dětské onkologie FN Brno (KDO). Do budoucna je projekt zaměřen také na blízké – rodiče, sourozence či kamarády léčených pacientů, kteří se v rámci onkologické léčby také dostávají do nové a náročné situace. Přečtení si o životě po léčbě dodá na oddělení pozitivní náhled na budoucnost léčených pacientů.

Dalším rozměrem tohoto projektu je propojovat léčené i vyléčené pro vzájemné sdílení zkušeností, bolestí i radostí. Spolek Společně k úsměvu chce čerpat ze zkušeností vyléčených lidí, aby si navzájem mohli dávat porozumění i konkrétní rady.

FN Brno je startovacím místem, příběhy by se časem měly rozšířit i do ostatních klinik dětské onkologie a hematologie v rámci České republiky. Dalším krokem je vydat dané příběhy i knižně.

Více informací o tomto projektu naleznete na webových stránkách www.spolecnekusmevu.cz/darujpribeh/


Související články:

Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...