V červenci začne oprava Hradecké ulice v Brně

Brno, 19. května 2016 - Nový koberec od sjezdu na Pisárky až k tunelům Dobrovského dostane v létě ulice Hradecká v Brně. Hradeckou budou dělníci opravovat po částech. Odfrézují starý povrch a natáhnou nový asfalt. Začnou rekonstrukcí 200 metrů levého jízdního pásu od nájezdu u Dobrovského tunelů. Ta se obejde jen s částečnými uzavírkami jízdních pruhů. Na to navážou další práce, tentokrát už v obou směrech a s kombinací částečných i úplných uzavírek.

parni valec350

„Od napojení na silnici I/43 od Kuřimi až k tunelům je silnice v nevyhovujícím stavu. Navíc na ní každodenně panuje hustý provoz," shrnul důvody k plánované opravě náměstek hejtmana Jihomoravského kraje pro dopravu a majetek Roman Hanák a dodal: „Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje teď vypíše otevřené výběrové řízení na zhotovitele. Smlouvu chceme podepsat do konce června a dělníci by pak mohli začít s opravami v druhé polovině července. Předpokládáme, že stavební práce na Hradecké skončí na přelomu srpna a září a cena zakázky lehce přesáhne 26 milionů korun (bez DPH)."

Kudy povedou objížďky v jednotlivých etapách stavby:

  1. Objízdná trasa při uzavření výjezdu mimoúrovňové křižovatky (MÚK) Hradecká – Purkyňova povede z ulice Žabovřeské a Hradecké přes kruhový objezd na ulici Purkyňova. Z ulice Královopolské povede přes Skácelovu na ulici Purkyňova. Objízdná trasa při uzavření vjezdu a výjezdu křižovatkové větve ulice Podnikatelské povede přes MÚK Hradecká – Purkyňova.
  2. Objízdná trasa při uzavření výjezdu MÚK Hradecká – Purkyňova povede přes křižovatkovou větev ulice Podnikatelské.
  3. Objízdná trasa při uzavírce křižovatkové větve na Palackého třídy směrem od Svitav bude vedena na ulici Sportovní, dále sjezdem na ulici Budovcovu a pokračuje na ulici Kosmovu, která se připojuje na Palackého třídu. Objízdná trasa směrem od centra povede přes sjezd na MÚK Hradecká – Purkyňova po ulici Purkyňově, kde bude pokračovat ulicí Skácelovou přes Slovanské náměstí a ulici Husitskou až na Palackého třídu.