Krajští zastupitelé jednomyslně vybrali variantu dálnice R52 z Brna do Vídně

Brno, 29. ledna 2016 - Jednomyslným rozhodnutím všech 56 přítomných zastupitelů skončilo 28. ledna jednání krajského zastupitelstva o výběru varianty R52 z Pohořelic do Mikulova. "Zastupitelstvo jednomyslně schválilo základní variantu R52, která kopíruje stávající silnici a využívá dnešního průchodu územím," uvedl radní Antonín Tesařík.

dalnice brno viden

"Na této volbě se shodlo mj. Ministerstvo životního prostředí ČR i Ministerstvo dopravy ČR, neboť má minimální dopad na životní prostředí a nezasahuje do nezastavěné krajiny," doplnil Tesařík.

Silnice R52 má vést podél již existující komunikace, čekají ji ovšem dílčí úpravy a obchvat Mikulova, který zároveň uleví frekventované dopravě v centru města. Do budoucna se počítá s napojením silnice na rakouskou dálnici A5 do Vídně. Propojení R52 a A5 na místě stávajícího přechodu přitom tvoří součást mezistátní dohody z ledna 2009.

Vymezením R43 z Kuřimi do Lysic se na základě doporučení ministerstva životního prostředí Zastupitelstvo Jihomoravského kraje na svém lednovém zasedání nezabývalo.

"Ministerstvo životního prostředí se přiklonilo k názoru spojit rozhodnutí o variantách úseku Kuřim - Lysice s rozhodnutím o variantách silnice v úseku Kuřim - dálnice D1. Dopravní systém obsluhy brněnské aglomerace prověří územní studie v potřebném větším detailu, než umožňují Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje. Územní studie v zásadě musí prověřit dopravní vztahy v centru aglomerace, které měl již dávno řešit chybějící nový územní plán města Brna," vysvětlil Tesařík.

Právo i možnost vložit územní studii do ZÚR JMK, v níž se po schválení dokumentu detailně řeší složitější dopravní infrastruktura na vymezeném území, vyplývá ze stavebního zákona. "Ihned poté, kdy kraj v součinnosti s městem Brnem, městskými částmi a okolními obcemi rozhodne o dopravní obslužnosti Brna ve vazbě na R43, lze vybrat variantu, která bude na novou komunikaci mezi dálnicí D1 a Kuřimí navazovat," objasnil problematiku radní Tesařík.

"Nemusíme čekat na prověřovací studii, která se bude týkat města Brna. Mně osobně je líto, že v Brně několik let stagnuje příprava nového městského územního plánu. Jiná města na jižní Moravě našla odvahu  a vydala nový územní plán - například Znojmo,  a funguje to, je to možné, potvrdilo to i ministerstvo pro místní rozvoj. Brno přešlapuje na místě, vymlouvá se na neexistenci Zásad územního rozvoje  a my máme černé na bílém, že Brno na nic čekat nemusí. Základem pro kraj je, aby byly vydány Zásady územního rozvoje. To je dokument, který zdaleka nebude regulovat jen věci v Brně a nejbližším okolí. Čeká na něj celá jižní Morava," řekl hejtman Hašek.

"V průběhu měsíce dubna dojde k veřejnému projednání ve všech okresech kraje. Krajské zastupitelstvo by hlasovalo o vydání Zásad územního rozvoje ještě do krajských voleb, tedy do poloviny října letošního roku," dodal Michal Hašek.

ZÚR JMK jsou nadřazeným dokumentem, který řeší nejen silniční dopravní infrastrukturu v Jihomoravském kraji, ale také např. železniční tratě či plynofikaci. Po jeho vydání může dojít k přípravě realizace staveb. Součástí ZÚR JMK je vedle dálnice do Vídně mj. i zajištění větší průchodnosti dálnice D1 Brnem, rozšíření a příprava železniční trati na Přerov, tvořící součást evropského projektu, nebo částečné zdvoukolejnění železnice do Jihlavy.

Zdroj: JMK


Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...