Hodiny na náměstí Svobody budou stát do konce srpna

Na náměstí Svobody před obchodním domem Omega začala poslední fáze prací před instalací nových hodin. Dělníci nejprve zábranami ohraničili prostor, kde hodinový stroj bude stát, aby mohli zahájit vlastní stavební práce. Po odkrytí prvních kubíků zeminy nastoupili nejprve odborníci, aby provedli záchranný archeologický průzkum. Po nich se na staveništi vystřídá několik profesí. Důležité bude napojení hodinového stroje na kolektorovou síť, která v těchto místech pod náměstím vede.
Hodiny, které budou na náměstí Svobody stát, zvítězily v soutěži vypsané v říjnu 2007. Cílem soutěže bylo navrhnout multifunkční objekt s hodinami, případně s dalšími funkcemi, který by měl splňovat mimo jiné funkci akustického odbíjení hodin v kontextu s brněnskou historickou tradicí z období obléhání města švédskými vojsky v roce 1645 (odbíjení poledne v 11 hodin). První místo obsadil a cenu pro vítěze ve výši sto tisíc korun převzal sochař Oldřich Rujbr a Petr Kameník. U vítězného návrhu ocenila porota zejména kreativní zpracování „orloje“ bez využití elektronických zařízení, například světelných diod. Druhé místo získal sochař Michal Gabriel a také sochař Stefan Milkov a na třetím místě se umístil Pavel Filgas. Modely včetně vítězného návrhu a 18 vizualizací byly od 29. ledna 2008 po dobu dvou měsíců vystaveny v Urban centru na Staré radnici. Cena vítězného díla je 11 798 820 Kč včetně DPH a na náměstí Svobody by mělo být umístěno nejpozději do 31. srpna.

hodiny_1.JPG