Brněnská úrazovka má pět hvězdiček

Brno, 30. dubna 2013 - Úrazová nemocnice v Brně byla založena v roce 1933 po vzoru tehdy zakládaných úrazových center v Rakousku a Německu. Prof. MUDr. Vladimír Novák, CSc., tak v Brně vybudoval prestižní pracoviště specializované na léčbu úrazů, jediné v tehdejším Československu. V průběhu let se nemocnice stala významným traumatologickým centrem celostátní úrovně, které tak stálo i u zrodu samostatného oboru úrazové chirurgie. Vývoj brněnské Úrazové nemocnice však v posledních letech směřoval jiným směrem.

UN Brno1

Poté, co se podařilo odvrátit snahy bývalého ministra zdravotnictví Julínka o její zrušení, přešla od 1. ledna 2009 nemocnice pod správu statutárního města Brna. Bohužel však při tom ztratila statut traumacentra. Stále se ale zabývá léčebně preventivní péčí, vzdělávací a vědeckovýzkumnou činností v oboru traumatologie a chirurgie a sídlí v ní také klinika traumatologie Masarykovy univerzity.

UN Brno-reditelHlavním posláním populární Úrazovky je nyní řešení závažných i méně závažných úrazů. Jednou z jejích specializací jsou artroskopické operace kloubů, které provádíme na světové úrovni a výsledky naši lékaři také publikují v zahraniční odborné literatuře. Naši specialisté z oboru spondylochirurgie řeší jak úrazy páteře, tak i její různá chronická onemocnění. Ortopedické oddělení zabezpečuje náhrady velkých kloubů. K doplnění péče o pacienty začalo v lednu 2013 v ÚN Brno pracovat lůžkové oddělení následné rehabilitační péče zatím s 18 lůžky. Toto oddělení umožňuje pokračování komplexní léčby pacientů po úrazech a chirurgických zákrocích.

Chirurgické oddělení Úrazové nemocnice má ve svém portfoliu téměř kompletní spektrum břišních operací, a to v převážné míře laparoskopicky. Na velmi vysoké úrovni je také naše urologie. Kromě toho je samozřejmě v Úrazovce oddělení ARO a další pracoviště, důležitá pro chod nemocnice a dostupná pro veřejnost (gastroenterologie a endoskopie zažívacího traktu, neurologie, gynekologie, interna, ORL, stomatologie).

V brněnské Úrazovce je ročně hospitalizováno více než osm tisíc pacientů a je provedeno asi šest tisíc operací a 240 tisíc ambulantních ošetření u 67 tisíc pacientů. Pracuje u nás také Lékařská pohotovostní služba pro dospělé a zubní Lékařská pohotovostní služba pro dospělé i děti pro město Brno a okolí, kde je každou z těchto služeb ročně ošetřeno více než 15 tisíc pacientů.

UN-Brno 4-oper sal

V roce 2012 byly ve městě Brně upřesněny takzvané spádové oblasti. Úrazová nemocnice Brno také převzala část traumatologické péče od Nemocnice milosrdných bratří. Celkově to znamená více než 20% nárůst ambulantních ošetření a 15% nárůst hospitalizovaných pacientů oproti minulým letům. V soutěži Nejlepší nemocnice, pořádané občanským sdružením HealthCare Institute, se Úrazová nemocnice v Brně řadí mezi šedesát nemocnic v České republice, které dosáhly z hlediska spokojenosti pacientů plných 5 hvězdiček.

Pro další zlepšení kvality nemocniční péče zakoupila Úrazová nemocnice v loňském roce z dotací sponzorů ultrazvukový přístroj Flex Focus 400 URO pro komplexní urologickou diagnostiku. Ve druhé půli roku 2012 začaly také práce na vybudování nového transportního výtahu za pomoci dotace z rozpočtu statutárního města Brna a nyní se chýlí ke konci.

UN-Brno cviceni

Další připravovanou akcí, naší vizí do budoucna, je vybudování Oddělení stálé chirurgické a úrazové služby (OSCHUS), které bude zajišťovat nepřetržitou rychlou a kvalifikovanou péči o pacienty vyžadující akutní chirurgickou péči v rámci celého Brna a blízkého okolí.

Lékaři ÚN Brno již tradičně spolupracují se záchranným a vyhledávacím týmem hasičů USAR ČR, se kterým již v roce 2010 získali klasifikaci mezinárodní komise INSARAG. Účastní se cvičení v ČR i v zahraničí a podílí se jako klasifikátoři na hodnocení kvality záchranných týmů z dalších zemí.

Úrazová nemocnice také pořádá na celostátní úrovni kongresy s účastí významných odborníků z ČR i ze zahraničí. Každý rok v únoru se koná kongres Medicína katastrof, který se letos konal už poosmé, a každé dva roky v září je pořádán na počest zakladatele Úrazové nemocnice Brno prof. Vladimíra Nováka Národní kongres XVI. Novákovy traumatologické dny. V květnu 2013 se chystáme oslavit 80. výročí založení Úrazové nemocnice v Brně a tomuto jubileu bude věnováno celé číslo časopisu Úrazová chirurgie. Bližší informace o Úrazové nemocnici v Brně lze nalézt na jejích internetových stránkách www.unbr.cz.

Ing. Karel Doležal, ředitel Úrazové nemocnice v Brně

Co nového v medicíně?

Informace o nemocech a léčení, přehledně a srozumitelně, příznaky, nemoci, práva pacientů a poradnu najdete na Hledám-zdraví.cz.
Vyšlo v Brno Business & Style

Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...