Princ z Walesu diskutoval se studenty Masarykovy univerzity

O ochraně přírodního bohatství a dalších výzvách 21. století diskutoval v pondělí 22. března princ z Walesu se studenty Masarykovy univerzity v prostorách knihovny v Univerzitním kampusu Bohunice. Jeho královská Výsost se zajímala o názory mladých lidí a jejich zapojení do výzkumu, který může přispět k ochraně životního prostředí. Rektor Masarykovy univerzity udělil princi Velkou zlatou medaili jako výraz ocenění aktivit, jimiž se významně zasadil o prosazování humanitních a demokratických ideálů.
„Jsme potěšeni, že si princ Charles vybral k návštěvě Masarykovu univerzitu právě proto, že zde realizujeme projekty, které mu z hlediska budoucnosti připadají důležité. Chápeme to jako ocenění dosažených výsledků i potvrzení toho, že naše úsilí je zaměřeno správným směrem,“ řekl rektor Masarykovy univerzity Petr Fiala. Mnohé výzkumné programy, o něž se princ zajímal, jsou také součástí projektů, které chce univerzita realizovat z prostředků Evropské unie.

DSC_0065_1.JPG

Výzkum v oblasti ochrany životního prostředí představila trojice studentek z přírodovědecké fakulty. Princ se seznámil s novými poznatky o dopadu klimatických změn v Antarktidě, kde má univerzita vlastní stanici, ale i s projektem na monitorování existence toxických látek v prostředí a jejich vlivu na zdraví člověka. Prezentována byla i revoluční metoda likvidace yperitu prostřednictvím enzymů, kterou univerzita patentovala. Do následné diskuse se aktivně zapojily dvě desítky studentů z přírodovědecké fakulty a z fakulty sociálních studií, kteří se zajímají o budoucnost ve vztahu k energetické bezpečnosti, populační explozi, nedostatku potravin a podobně. Dalších šedesát studentů a zástupců akademické obce mělo možnost diskusi sledovat jako hosté.
Udělení Velké zlaté medaile, které se odehrálo před zraky studentů a akademiků přímo v knihovně, předcházel zápis do pamětní knihy univerzity z roku 1919. Medaili udělil rektor na základě souhlasu vědecké rady Masarykovy univerzity jako ocenění početných iniciativ Jeho královské Výsosti v oblasti ochrany životního prostředí, podpory udržitelného rozvoje a ochrany kulturního dědictví. Princ z Walesu rovněž významně přispěl k rozvoji dialogu mezi různými náboženstvími a soustavně podporuje charitativní aktivity zaměřené na zmírňování závažných sociálních problémů.

Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...