Část Špilberku dostává opět novou podobu

Brno, 4. července 2012 - Již od 13. století je hrad Špilberk jednou z nejvýraznějších dominant města Brna. Od svého založení Přemyslem Otakarem II. až po současnost se význam a funkce hradu v průběhu staletí měnily a s tím souvisel i jeho stavební vývoj. Původní královský gotický hrad se postupně měnil v sídlo moravských markrabat, mohutnou barokní pevnost, nejtěžší vězení rakouské monarchie – proslulý žalář národů a vojenská kasárna až do dnešní podoby. V roce 1962 byl prohlášen národní kulturní památkou a v současnosti je sídlem Muzea města Brna.

spielberk-01

Nynější podobu vtiskly hradu dvě poslední výrazné rekonstrukce, a to z třicátých let minulého století a další z přelomu 20. a 21. století. Výsledkem rozsáhlé přestavby za druhé světové války byla vzorová kasárna Wehrmachtu. Při další, z let 1994–2007, došlo ve východním křídle k mimořádně zdařilé revitalizaci královského gotického hradu na základě dochovaných architektonických prvků a k obnově jihozápadního bastionu zničeného za napoleonských válek. V lednu 2011 byla zahájena další etapa rekonstrukce. Stavebními úpravami prochází některé části hradu, které nebyly předmětem rekonstrukce v letech 1994–2007. Jedná se o střední křídlo, jižní křídlo s terasou, východní bastion, východní baštu s přístupovou chodbou na 1. nádvoří a hospodářské zázemí.

spielberk-02Při archeologických nálezech byly objeveny zbytky kachlí

Padělání mincí na královském hradě

Od zahájení stavby probíhá v souběhu s bouracími a výkopovými pracemi záchranný archeologický výzkum, který přinesl množství nových a zajímavých informací o minulosti hradu. Z nejstarší podoby hradu se díky častým a rozsáhlým přestavbám v průběhu staletí mnoho nezachovalo. O to více je třeba si cenit všech poznatků, které nám o gotické stavbě prozradí něco více. Archeologickými sondami vedenými pod úrovně podlah se zde podařilo zachytit takzvaný požárový horizont, tedy vrstvu, která vznikla při odklízení pozůstatků požáru. V této vrstvě bylo objeveno množství nálezů, mimo jiné zbytky kamnových kachlů bohatě zdobených reliéfy například českého lva nebo různých náboženských motivů z druhé poloviny 15. století. Požárový horizont však vydal ještě jeden velice zajímavý nález. Jde o takzvanou cissuru, tedy zbytky plechu, z něhož byly vybíjeny či vystříhávány mincovní střížky. Ty pak sloužily jako polotovar pro ražení mincí samotných. Překvapivá byla především skutečnost, že odpad byl z měděného plechu. V průběhu středověku a raného novověku se totiž mince razily pouze z drahých kovů, ze zlata a stříbra. Vše tak naznačuje, že se jedná o pozůstatky penězokazectví, tedy padělání peněz. Mince vyražené z měděného plechu pak byly namáčeny do cínu a vydávány za stříbrné. V současné chvíli se zdá doklad penězokazectví na královském hradě téměř bizarním jevem, který bude třeba nadále podrobit detailnějším analýzám.

spielberk-03Cissura sloužila padělatelům k výrobě falešných mincí

Pokud se týká vlastních stavebních úprav, jsou ve středním křídle minimalizovány a jejich účelem je především úprava dosavadních prostor pro změnu užívání. V přízemí budou šatny a zázemí pro sólisty letní scény, v prvním patře edukační centrum s výtvarnými dílnami pro děti a ve druhém patře výstavní prostory s vybavením pro instalaci stálé výstavy O nové Brno. Součástí úprav je i vybavení přednáškového sálu, který bude situován v prostoru bývalé restaurace Ogilvy.

Jižní křídlo se promění nejvíce

Zato v jižním křídle hradu probíhá důkladná a náročná rekonstrukce, včetně sanačních a restaurátorských prací. V současné době je dokončena oprava střechy. Pohledová část od města je pokryta vytříděnou a očištěnou původní krytinou a na opačné straně, směrem do nádvoří, je krytina nová. Při odkrytí stropu nad 2. patrem bylo zjištěno, že nosnou část stropu tvoří historicky cenné, ručně tesané dřevěné trámy z 19. století. Část dřevěných konstrukcí tohoto stropu však byla napadena dřevokaznými houbami a hmyzem, místy bylo zjištěno i napadení dřevomorkou. Pro zachování co největšího množství původních konstrukcí se odstraňují pouze poškozené části jednotlivých trámů a nahrazují se takzvanými protézami. Dřevomorka se likviduje metodou mikrovlnného prozařování. Za zmínku stojí i skutečnost, že pro sanaci vlhkého zdiva není možné použít žádné moderní metody. Připouští se pouze přirozené provětrávání. Za tímto účelem se obnovují staré větrací průduchy a v suterénu a v přízemí se budují v podlahách nové větrací kanálky. Po dokončení probíhajících prací vzniknou v 1. a 2. patře nové výstavní prostory, které budou vybaveny pro instalaci stálé výstavy Výtvarné umění 2. poloviny 20. století a pro příležitostné výstavy. V přízemí budou šatny a zázemí pro herce letní scény a nová pokladna, která bude v místnosti bývalé umývárny mužstva, která se restauruje do původní podoby. V suterénu bude vytvořen z terasy nový nástupní prostor pro návštěvníky hradu, prodejní expozice, cukrárna a zázemí restaurace. V těchto prostorách je i bývalá hradní vinárna, která s takzvanou hláskou tvoří velice zajímavý a hodnotný komplex. Po dokončení restaurátorských prací tu vznikne nová restaurace, jejíž interiér, včetně několika cenných kachlových kamen, bude vrácen podle dochovaných dobových fotografií do podoby svého vzniku za 2. světové války, kdy zde byla důstojnická jídelna.

spielberk-04Stavební úpravy jižního křídla a hlásky

Rovněž ostatní objekty stavby prochází důkladnou a náročnou rekonstrukcí. Pro opravu hradeb se používají výhradně cihly prvorepublikové nebo starší. Detailními stavebně-historickými průzkumy hradebního systému bylo zjištěno, že hradby byly v době svého vzniku chráněny proti povětrnostním vlivům tenkovrstvou omítkou, která v průběhu času postupně zvětrávala a odpadávala. Výsledkem tohoto procesu je současný vzhled hradeb – režné cihelné zdivo. Hradby východní bašty a východního bastionu budou proto omítnuty tenkovrstvou omítkou, která bude svou strukturou a složením odpovídat omítkám dochovaným na některých místech hradebního systému. V prostoru hospodářského zázemí se obnovuje spojovací schodiště podle dochované dobové fotodokumentace. Po dokončení bude veřejnosti zpřístupněna plocha na východní baště, odkud se otevírá úchvatný pohled na Brno. V prostorách pod baštou bude otevřeno nové informační centrum. Dojde i k úpravě východního bastionu a jeho vybavení lavičkami, osvětlením a audiotechnikou pro představení letní scény, kde bude vystupovat skupina historického šermu Rex. Ukončením této etapy rekonstrukce však stavební úpravy hradu Špilberku nekončí. Ve vážném havarijním stavu je především celá severní hradba, která by měla být společně se severním a východním přístavkem a vodojemy předmětem další etapy stavebních úprav.

Ing. Viktor Jaroš, Tocháček spol. s r. o.
Mgr. Aleš Navrátil, Muzeum města Brna

Vyšlo v Brno Business & Style

Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...