Opravy městského centra pokračují

Brno, 7. května 2012 - Jistě nezůstalo bez povšimnutí, že v uplynulých letech byla zahájena, a v některých případech již dokončena, rekonstrukce centra města Brna, zejména Moravského náměstí (ve finančním objemu 134 miliónů korun) a Husovy ulice (205 miliónů korun) a v loňském roce ulice Joštovy (290 miliónů korun). V centru města dále bude v průběhu prvního pololetí roku 2012 částečně omezen provoz vzhledem k opravě ulic Orlí, Měnínské a Novobranské. Pozornost je však věnována nejen centrální části města, ale také většině městských částí.

opravy-01


Kde nás čekají omezení

V Králově Poli, v areálu VUT, výzkumného pracoviště CEITEC, pokračuje investiční výstavba komunikací, v Komárově se staví retenční nádrž. Ve vazbě na zahájení rekonstrukce kanalizací v oblasti Tuřan je připraven projekt na obnovu komunikací. Rovněž budou připraveny k zahájení práce v městské části Ořešín v prostoru ulice Klimešova. Příprava dalších možných investic je směřována například k rekonstrukci Vaňkova náměstí v městské části Brno-střed, ulic Horova, Minská v Žabovřeskách, křižovatky Dlouhá–Hraničky–Čeňka Růžičky v Bohunicích, nebo také rekonstrukci křižovatky Charbulova–Řehořova–Húskova–Štolcova v Černovicích.

Samostatnou kapitolou je příprava a realizace staveb na velkém městském okruhu v souvislosti se spoluprací města a Ředitelství silnic a dálnic. Dlouho očekávané zprovoznění tunelů Dobrovského a křižovatky Svitavská radiála nás čeká letos v srpnu. Tato stavba v prvé řadě uleví městu po dopravní stránce, ale jistě bude pro Brno také velkou chloubou. Další směr přípravy velkého městského okruhu Žabovřeská, Tomkovo náměstí a Rokytova je v současné době projednáván na úrovni vedení města, Ředitelství silnic a dálnic a Ministerstva dopravy a spojů ČR.

opravy-02Vizualizace parkovacího domu na Kopečné

Kromě investičních akcí velkého rozsahu bude v letošním roce opravena řada komunikací po rekonstrukci inženýrských sítí v koordinaci zejména s Brněnskými vodárnami, Technickými sítěmi a dalšími správci inženýrských sítí. Celková částka, kterou město Brno z provozních prostředků odboru dopravy na opravy komunikací v letošním roce přidělilo, je 112 miliónů korun a ty je nutno uvážlivě využít. Rozpracovány jsou ulice Pionýrská a Cihlářská, kde probíhají práce v režii vodáren, práce budou zahájeny na ulicích Rybářská, Chaloupkova, Stará, Elgartova, Sedlákova, Holubova, Potoční, Komárovské nábřeží a Leitnerova. K opravě je připravován most na ulici Bělohorské, lávka přes Maloměřické nádraží, další část Pálavského náměstí na Vinohradech a odstavné plochy na ulici Úvoz. Pokud stavby vyžadují objízdné trasy, jsou stanoveny a vždy spolehlivě značeny až při zahájení realizace. V současné době je zastaven z důvodu nedostatku finančních prostředků další postup přípravy a realizace souboru staveb Plotní–Dornych.

Parkovací domy v Brně

Parkování vozidel je v současnosti problémem ve všech velkých městech naší republiky. Statuární město Brno se také touto situací intenzívně zabývá a v květnu 2011 Rada města Brna pověřila společnost Brněnské komunikace, a. s., „Organizátorem dopravy v klidu". Nedílnou součástí tohoto mandátu je i budování parkovacích domů v Brně. Byly vybrány tři lokality na ulicích Kopečná, Panenská a Besední–Veselá, vhodné pro výstavbu parkovacích domů do roku 2014. Na Kopečné byl z důvodu omezeného prostoru stavby navržen automatický parkovací systém pro 88 parkovacích míst umístěný v osmipodlažním objektu. Jedná se o systém, ve kterém je způsob parkování řešen pomocí automatizovaného zakládání a vykládání vozidel bez přítomnosti a zásahu řidiče do tohoto procesu a bez spuštěného motoru vozidla. Součástí projektu je i spojení ulic Husovy a Kopečné pomocí schodiště a výtahu. V současné době je projekt ve fázi přípravy výběrového řízení na zhotovitele stavby. V lednu letošního roku nabylo právní moci stavební povolení a zahájení prací se předpokládá v dubnu 2012.

Parkovací dům na Panenské ulici se skládá ze 2 podzemních a 8 nadzemních pater a je řešen jako monolitický s klasickým rampovým systémem o počtu 361 parkovacích míst. Přístup do tohoto domu je navržen z ulice Husovy. Nyní je požádáno o územní rozhodnutí, a pokud bude průběh vyřízení jednotlivých povolení bezproblémový, je počítáno se zahájením stavby ve 4. čtvrtletí tohoto roku. Doba výstavby je odhadována asi na 16 měsíců.

V lokalitě Besední–Veselá je počítáno s vybudováním Janáčkova kulturního centra. Společnost Brněnské komunikace, a. s., je stavebníkem pouze I. etapy – podzemních garáží. Jedná se o třípodlažní monolitické podzemní garáže o počtu 372 parkovacích míst. Součástí tohoto projektu je i dočasná parková úprava na stropě podzemních garáží do doby zahájení nadzemní části centra. Další nedílnou částí je i úprava stávající komunikace a přilehlých ploch.

Vladimíra Navrátilová,
tisková mluvčí, Brněnské komunikace, a. s.

Vyšlo v Brno Business & Style

Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...