Na VUT vznikne výkonný superpočítač

Brno, 2. května 2012 - Slavnostním poklepem na základní kámen byla v poslední lednový den symbolicky potvrzena výstavba nové budovy Výzkumného centra informačních technologií v kampusu FIT VUT v Brně na ulici Božetěchova. V budově bude umístěna část technologie největšího českého superpočítače IT4Innovations a řada výzkumných laboratoří. Základní kámen symbolicky pokřtili rektor VUT v Brně Karel Rais, rektor VŠB-TU Ostrava Ivo Vondrák, děkan FIT VUT v Brně Jaroslav Zendulka a Oldřich Štercl, generální ředitel IMOS Brno, a. s., která stavbu budovy realizuje.

superpocitac-01

Nová budova, která vyroste v univerzitním kampusu v Králově Poli na Božetěchově ulici, bude sloužit výzkumu na poli IT. Sídlit v ní bude Výzkumné centrum informačních technologií. Čeští i zahraniční výzkumníci se v něm budou zabývat mimo jiné i bezpečnostním výzkumem, například zpracováním audiovizuálních dat, identifikací jazyka a mluvčích ze zvukových záznamů, detekcí osob a objektů ve videosekvencích nebo snižováním kybernetické kriminality. Zkoumat budou také 3D počítačové modely lidských tkání a implantátů jako moderní prostředek léčby. Výzkumné centrum bude postaveno jako součást superpočítačového projektu IT4Innovations, na kterém participují vedle VUT další čtyři výzkumná pracoviště. IT4Innovations je unikátní projekt, jehož cílem je vybudovat národní centrum excelentního výzkumu v oblasti informačních technologií. Toto nově vybudované centrum umožní posílit koncentraci celé řady vědních oborů vztahujících se k informačním technologiím a dosáhnout jejich rozvoje. Projekt IT4Innovations společně realizuje pět subjektů: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Ostravská univerzita v Ostravě, Slezská univerzita v Opavě, Vysoké učení technické v Brně a Ústav geoniky AV ČR. V nové budově VUT na Božetěchově bude umístěna část technologie velmi výkonného superpočítače, který se staví v Ostravě na VŠB-TUO. „Naše centrum bude jakousi přípojkou k ostravskému superpočítači. Pomocí ní budeme realizovat spolupráci s místními zájemci o superpočítačové simulace, například s Fakultní nemocnicí u sv. Anny a jejím Mezinárodním centrem klinického výzkumu nebo s projektem CEITEC," vysvětluje děkan Fakulty informačních technologií Jaroslav Zendulka.

 

superpocitac-02

Moderní centrum vyroste v bývalém klášteře

Budova Výzkumného centra informačních technologií byla navržena tak, že respektuje historický prostor bývalého kartuziánského kláštera a budov, které v minulosti sloužily pivovaru a statku. Do architektonického konceptu jsou zapojeny stávající dochované obvodové stěny vybouraného historického objektu. V západním průčelí bude materiálově zdůrazněna existence původních konstrukcí jejich povrchovou úpravou, zatíranou omítkou do původního zdiva. Zároveň bude nová budova propojena s rekonstruovaným zámečkem, který bude využíván i jako reprezentační prostor pro podporu spolupráce výzkumného centra s průmyslem. Za zmínku stojí také ekologický rozměr nové stavby. Pro její vytápění bude primárně využíváno odpadní teplo z technologií a výpočetní techniky umístěných v objektu.

superpocitac-03

Stavba nového Výzkumného centra informačních technologií přijde na téměř 149 miliónů korun, z toho 136 miliónů je hrazeno z evropských strukturálních fondů, konkrétně z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. „Stavba Výzkumného centra informačních technologií bude dokončena příští rok. V plném provozu by měla být od začátku roku 2014. VUT se tímto výzkumným centrem zapíše společně s ostravskou Vysokou školou báňskou na světovou mapu superpočítačových center," komentoval začátek stavby rektor VUT v Brně Karel Rais.

VUT Brno

Vyšlo v Brno Business & Style

Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...