Představujeme městské části

Brno, 30. dubna 2012 - Už sám název našeho časopisu napovídá, že vám chceme přinášet to nejzajímavější, co se odehrává v Brně. Na rozvoj města, jeho výstavbu, významné vědecké objevy nebo kulturní projekty jsme se dosud dívali pohledem občana města. Každý Brňan je však také obyvatelem některé jeho části. Někteří žijí v tradičních městských čtvrtích, v Králově Poli, Žabovřeskách, Židenicích či v Řečkovicích. Jiní v částech, které vznikly nově nebo uměle, v Brně-jihu, Brně-severu nebo na Vinohradech. Zcela jiné starosti mají lidé v části Brno-střed a občané Jehnic nebo Ořešína.

mc-01

Každá městská část má své vlastní projekty, své vlastní problémy s výstavbou, dopravním řešením, klidovými zónami a desítkami dalších oblastí každodenního života. Proto jsme se rozhodli představit vám v malých medailónech postupně všech současných 29 brněnských městských částí. Na jejich starosty jsme se obrátili s nabídkou, aby všechny Brňany seznámili s úspěchy i problémy jejich městských částí, a první část plánovaného cyklu vám přinášíme už v tomto čísle. Představují se vám Brno-sever, Královo Pole a Medlánky.

Městská část Brno-sever

Městská část Brno-sever je druhou největší v jihomoravské metropoli. Téměř čtyřicet sedm tisíc obyvatel znamená, že zde bydlí každý osmý občan města. Může se pochlubit velmi pestrou zástavbou. Na jejím území se nachází vilová čtvrť Černá Pole, Lesná – nejoblíbenější sídliště v Brně, klasická zástavba přelomu 19. a 20. století v Husovicích a Zábrdovicích i Soběšice – část s vesnickým charakterem. Zastavme se u některých pozoruhodností.

Mezi nimi vyniká vila Tugendhat. Jediná památka moderní architektury UNESCO na území České republiky se nachází v Černých Polích. Po kompletní rekonstrukci je od počátku března 2012 vila opět přístupná veřejnosti, a to i pro svatební obřady. Další památkou, která však na svoji rekonstrukci teprve čeká, je Arnoldova vila v sousedství vily Tugendhat. Kavárna Era je další architektonicky významné funkcionalistické dílo na území této městské části, které se po letech chátrání dočkalo rekonstrukce a po otevření slouží k příjemnému posezení.

mc-02Lesná, Majdalenky

Celostátní pozornost vyvolala zdánlivě banální záležitost – otevření autobusové zastávky. Byl využit návrh Národní knihovny v Praze architekta Jana Kaplického. Dík brněnské Lesné tak tento projekt, který v hlavním městě narazil, nezanikl a slouží široké veřejnosti. I další událost poslední doby, která stojí za pozornost, se váže k dopravě. Obnovená železniční zastávka Brno-Lesná se stala záhy oblíbenou a občany z jejího okolí hojně využívanou. Je rychlým spojením s centrem města, ale také východištěm k cestám do rekreačních oblastí severně od Brna.

mc-05Lesná, sídliště

S využitím evropských peněz se zlepšuje území tvořené zejména ulicemi Bratislavská, Francouzská, Cejl, tak zvaná vyloučená lokalita, lidově nazývaná Bronx. V první etapě některé domy získaly nové fasády a uskutečnila se výměna oken. V prosinci loňského roku byl předán první z domů, u nichž proběhla celková rekonstrukce. Kromě dalších domů vybraných k rekonstrukci se zlepší i vzhled veřejných prostranství.

Sídliště Lesná je jedním z nejstarších panelových sídlišť v Brně. Rozsáhlé plochy vzrostlé a udržované zeleně mezi obytnými domy s nízkou hustotou zástavby ji však činí právem favoritem mezi brněnskými sídlišti. Spokojenost kazí zejména problém s parkováním, bohužel stejně jako v ostatních částech města Brna.

mc-06Lesná, poliklinika

Soběšice jsou v posledních letech pro Brňany vyhledávanou lokalitou pro výstavbu rodinných domů. To klade zvýšené nároky na infrastrukturu. V letošním roce bude dokončena stavba tělocvičny za více než 30 miliónů korun, která bude sloužit ke sportovnímu vyžití nejen školáků, ale také ostatních obyvatel Soběšic.

Snahou vedení radnice MČ Brno-sever je neustálé zlepšování kvality bydlení pro obyvatele městské části. Část bytového fondu na městské části navrhuje radnice do privatizace. Slibuje si od toho zlepšení standardu bydlení jak v těchto domech, kde si soukromí vlastníci sami pohlídají opravy i platby, tak i těch, které zůstanou v majetku obce a budou kompletně opraveny.

Sabina Tomíšková,
Starostka MČ Brno-sever
Foto: Michal Marek

Královo Pole

Královo Pole je jednou z historicky nejstarších, rozlohou 9,91 km2 (Královo Pole, Sadová, Ponava, malá část Černých Polí) a počtem cca 28 300 obyvatel i největších městských částí statutárního města Brna. Osídlení v prostoru Králova Pole existovalo již ve střední době hradištní, první zachovaná písemná zpráva však pochází až ze 13. století, kdy L. P. 1244 král Václav I. potvrdil listinou brněnskému klášteru sv. Augustina věnování dvora v Králově Poli zámožným brněnským občanem Oldřichem Schwarzem, jemuž byl tento majetek kdysi darován českým králem. Právě královské vlastnictví vysvětluje jméno obce. V roce 1844 se Královo Pole stalo městysem, v roce 1905 bylo povýšeno na město, kterým zůstalo do roku 1919. A právě u této příležitosti a udělení městského znaku se od roku 1991 slaví v Králově Poli vždy v měsíci září Erbovní slavnosti Králova Pole.

mc-04Pohled ke Slovanskému náměstí

Po roce 1989 zaznamenalo Královo Pole bouřlivý rozvoj. Začala se budovat významná dopravní stavba Silnice 1/42 Brno, Dobrovského B, která zajistí napojení velkého městského okruhu od ulice Žabovřeské na Svitavskou radiálu a jejíž součástí je 1 250 m dlouhý Královopolský tunel. Vybudována byla nová bytová a obchodní centra – Eden, Sfinx, Kosmova, Nové Semilasso, polyfunkční dům s obchodní pasáží Koruna a byty, ale také Technické muzeum a Sportovní hala na Vodově ulici. Vyrostly Boby centrum, hotel s kulturním a sportovním zázemím, supermarkety Tesco a Kaufland. V přebudovaných prostorách bývalých národních podniků Královopolská strojírna a Tesla našla své sídlo řada výrobních firem. Areál VUT v Brně Pod Palackého vrchem doplnilo několik nových fakult a sportovní areál, v sousedství pak vznikl Technologický park. Zvláštní pozornost si zaslouží rekonstrukce a dostavba objektů Fakulty informačních technologií VUT v Brně v prostorách bývalého velkostatku a kartuziánského kláštera na Božetěchově ulici. Řada nových pavilónů vyrostla v areálu Veterinární a farmaceutické univerzity Brno. Přebudováním bývalého Výzkumného ústavu Pozemních staveb vznikla Fakulta informačních technologií Masarykovy univerzity v Brně. Nové pavilóny, rehabilitační bazén, hřiště, nové startovací byty a také okrasné jezírko byly vybudovány v Ústavu sociální péče pro tělesně postiženou mládež na Kociánce. Rekonstruováno bylo Kulturní centrum Semilasso, koupaliště Křižíkova, parky na Slovanském náměstí a na Šelepce a řada dětských hřišť a mateřských škol. V loňském roce proběhla též rekonstrukce kubistických fasád památkově chráněných domů na Dobrovského ulici 1–15.

mc-07Technologický park, foto: Miloslav Bouška

Realizace některých projektů se pozdržela. Výraznější zpoždění doznala, a to díky občanským aktivitám, vedeným zejména ze Žabovřesk, výstavba Královopolského tunelu, jehož první část bude zprovozněna ve druhé polovině letošního roku. Díky problémům s vlastnickými vztahy uvízlo též budování fotbalového stadiónu za Lužánkami. A pozastavila se i záležitost zbořených Jaselských kasáren, kde se uvažovalo o stavbě bytového domu s obchodním parterem.

mc-08Věžový dům Eden

Z chystaných větších projektů připomeňme výstavbu obytného souboru v katastrálním území Sadová s bytovými i rodinnými domy včetně technické infrastruktury a přestavbu bytového domu na ulici Štefánikova 30, kde se plánuje vybudování malometrážních a bezbariérových bytů. Snahou radnice bude též hledat nejlepší možnosti realizace pro záměry rekonstrukce městského koupaliště na Dobrovského ulici a obnovu Zamilovaného hájku, který se rozkládá v hraniční oblasti Králova Pole a Řečkovic.

Text a foto Jana Novotná

Městská část Brno-Medlánky

Medlánky jsou obecně vnímány jako jedna z nejmenších městských částí Brna, rozkládají se v údolí mezi Medláneckými kopci, západní část jejich katastru stoupá do zalesněných vrchů až k hranicím města Brna. Značná část katastru Medlánek je nezastavěná, severozápadní oblast je zalesněná, prostoupená početnou chatovou a zahrádkářskou oblastí. V katastru Medlánek se nachází několik území, která požívají speciální právní ochrany pro svůj výjimečný charakter, například Medlánecké kopce, Medlánecká Skalka, Přírodní park Baba a významný krajinný prvek Zámecký park. Známé je také medlánecké sportovního letiště, mimochodem jedno z největších a rozhodně nejstarší sportovní letiště na území bývalého Československa. Medlánkami prochází Medlánecká naučná stezka, na jejíž pětikilometrové trase se nachází 11 zastavení seznamující návštěvníky s historií Medlánek, jejich faunou, flórou a místními zajímavostmi.

mc-03Medlánky, sportovní letiště

Donedávna byly Medlánky také jednou z městských částí s nejmenším počtem obyvatel. Donedávna. Protože pak se dostavěl velký developerský projekt, obytný soubor V Újezdech s 1 200 bytovými jednotkami a počet občanů se ve velmi krátké době téměř zdvojnásobil na dnešních necelých 5,5 tisíce. Navíc se také výrazně snížil věkový průměr občanů naší městské části. Novými občany Medlánek se díky charakteru výstavby stali zejména mladí lidé a rodiny s malými dětmi. Právě s obrovským nárůstem počtu občanů městské části souvisí současné nejpalčivější problémy, s nimiž se medlánecká radnice musí potýkat. Tím největším je nedostatečná občanská vybavenost. Řešením asi největšího problému posledních několika let je nově budovaná přístavba mateřské školy na Hudcově ulici, která ve třech odděleních uvítá 75 dětí již na jaře tohoto roku. Radnice ale musí sehnat finanční prostředky i na další investiční projekt v oblasti školství, půdní vestavbu základní školy na ulici Hudcova, umožňující vybudování 4 nových tříd pro první stupeň. Trápí nás také nedostatek prostor pro volnočasové vyžití dětí a dospělých, kvalitní venkovní sportovně-rekreační plochy a peníze na rekonstrukci sportovního areálu využívaného Fotbalovým klubem Medlánky.

mc-09Medlánky, letecký pohled na centrum

Nechceme snížení kvality bydlení

Již zmíněný cenný přírodní rámec Medlánek spolu s minimálním podílem průmyslu a jiných aktivit výrobní povahy a doposud přiměřený rozvoj dává Medlánkám statut rezidenční a rekreační čtvrti. Mezi obyvateli Medlánek proto v loňském roce vyvolalo vlnu nesouhlasu zveřejnění konceptu nového územního plánu města Brna, který zpracovala architektonická kancelář ArchDesign, s. r. o. Koncept nového územního plánu předpokládá na severozápadě města Brna další poměrně rozsáhlou bytovou výstavbu v lokalitě Medlánek, Řečkovic a Ivanovic. Jsme si vědomi, že další bytová výstavba na úkor stávajících zahrádek a zelených ploch a zamýšlené budování silniční propojky mezi Ivanovicemi, Komínem a dalších silničních průtahů Medlánkami by ve svém důsledku znamenaly významné snížení kvality zdejšího bydlení, životního prostředí a kvality života obyvatel naší městské části. Z tohoto důvodu zastupitelstvo městské části a velká většina občanů vyjádřilo s navrhovaným dalším rozvojem a plánovanou výstavbou v uvedené lokalitě svůj kategorický nesouhlas.

mc-10Medlánky, svatováclavský hodový průvod

Myslím, že je vhodné vzpomenout i některé úspěchy v posledních letech. Vedle zmíněné přístavby mateřské školy na Hudcově ulici a otevření dvou nových oddělení mateřské školy v obytném souboru V Újezdech jde zejména o to, že se v poměrně krátké době podařilo integrovat nové obyvatele Medlánek do života naší městské části. Zejména maminky s malými dětmi se aktivně sdružují v Dětském klubu Medlánci, který vyvíjí svou činnost částečně ve Společenském centru Sýpka a částečně v Mateřském centru Rosnička. V návaznosti na narůstající počet dětí se zlepšila nejen kvalita dětských hřišť, ale svou cestu do Medlánek si našly i organizace dětí a mládeže, nabízející volnočasové aktivity zejména pro děti v mladším školním věku. Zlepšují se také služby pro občany. V posledních několika letech vzniklo v naší městské části několik zajímavých restauračních zařízení s kvalitní kuchyní a solidními službami pro občany. Své příznivce si našly i Medlánecké farmářské trhy v areálu již zmíněného Společenského centra Sýpka a zkvalitňuje se úroveň rekreační plochy kolem medláneckého rybníka, kde mimo jiné postupně vzniká Přírodní zahrada u rybníka určená široké veřejnosti.

Alena Valentová,
starostka MČ Medlánky
Foto: archiv MČ Brno Medlánky

Vyšlo v Brno Business & Style

Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...