Rozhovor: Jaký bude další vývoj Letiště Brno?

Brno, 2. dubna 2012 - V polovině letošního roku završí společnost LETIŠTĚ BRNO, a. s., deset let provozování mezinárodního veřejného letiště Brno-Tuřany. Převzala v roce 2002 od tehdejšího státního podniku Česká správa letišť provozování a také závazek rozvoje veřejného mezinárodního letiště Brno-Tuřany. Dosavadní vývoj ukazuje, že se jednalo o velmi důležitý mezník v oblasti fungování regionálních letišť v České republice. Byl tím završen první krok několikaleté přípravy osamostatnění regionálních letišť. O dva roky později, mimo jiné také v souvislosti se vstupem České republiky do EU a možností čerpání prostředků z rozvojových fondů, byl převeden majetek regionálních letišť Brno, Ostrava a Karlovy Vary do vlastnictví příslušných krajských samospráv. O vývoji a perspektivách brněnského letiště hovoří jeho ředitel Tomáš Plaček.

letiste-01

Jak byste stručně zhodnotil nejvýznamnější události a úspěchy tohoto období?

Brněnské letiště v roce 2002 zajišťovalo zejména provoz charterových turistických letů a provoz všeobecného letectví. Tehdy bylo ročně odbaveno okolo 150 tisíc cestujících. Díky liberalizaci letecké dopravy v Evropě prožíval tento sektor velký rozvoj a regionální letiště nejen v České republice dostala velkou příležitost. Značného růstu dosahovala takzvaná nízkotarifní doprava, která se soustředila i na sekundární regionální letiště. Díky tomu se podařilo v Brně na jaře roku 2005 zahájit nové pravidelné spojení s Londýnem. Už dříve začaly přípravy na výstavbu nového odbavovacího terminálu, který byl otevřen v září 2006. Byla to první akce, kterou se Jihomoravskému kraji, již v pozici vlastníka letiště, podařilo v oblasti letišť realizovat za přispění regionálních operačních programů EU. Nová kapacita v Brně přišla v nejvyšší možný čas, protože v roce 2006 bylo již odbaveno 394 tisíc cestujících na pravidelných a charterových linkách. Takový objem letů by nebylo možno v původní odbavovací budově obsloužit. V dalších letech Jihomoravský kraj ve spolupráci s námi realizoval další akce z infrastrukturálních rozvojových fondů EU. Byly pořízeny dva speciální letištní autobusy a o rok později letištní hasičské vozidlo. V roce 2007 letiště završilo proces získání statusu veřejného mezinárodního letiště s vnější hranicí. Byly tím splněny podmínky pro to, aby bylo možné odbavovat lety uvnitř i vně schengenské hranice. V roce 2008 jsme také v nové odbavovací budově mohli oslavit 50 let provozu letiště Brno-Tuřany.

letiste-02

Jaká je současnost a co mohou lidé očekávat v letošním roce?

Minulý rok byl pro nás rekordní co do počtu odbavených cestujících, kdy jsme odbavili celkově 558 tisíc cestujících v pravidelné a nepravidelné dopravě. V letním letovém řádu nabízí dopravci týdně 21 letů na 6 evropských letišť, respektive do 5 měst. K dispozici jsou linky do Londýna Stanstedu a Lutonu, Říma, Bergama, Moskvy a nizozemského Eindhovenu. Například přes Moskvu je však možné pokračovat do řady míst v Ruské federaci a okolních státech. V létě se rovněž mohou lidé těšit na zhruba 25 turistických destinací, zejména v oblasti Středozemního moře.

letiste-03

Co je nyní vaší největší starostí?

Velmi intenzívně se snažíme najít dopravce, který by Brno a Jihomoravský kraj spojil s letištěm typu HUB, neboli uzlovým letištěm. Tato nabídka velmi chybí zejména podnikové sféře, pro kterou je dobré letecké spojení se světem klíčové. Poptávka po službách síťového dopravce zde rozhodně existuje, což prokázaly předchozí roky, kdy z Brna takovou službu poskytovaly České aerolinie. V letošním roce se nám to zřejmě nepodaří, ale jsme přesvědčeni, že v roce 2013 už takové spojení bude k dispozici.

letiste-04

Vyšlo v Brno Business & Style