Petrov je po staletí dominantou Brna

Brno, 30. března 2012 - Petrovské návrší s katedrálou je jednou ze dvou dominant moravské metropole. Dóm na skále v blízkosti hlavního brněnského nádraží je viditelný jako maják, vítající všechny, kdo přijíždějí do Brna z kterékoliv světové strany.

petrov-01

Počátky chrámu na Petrově sahají do sedmdesátých let 12. století. Původní kostelík přestal brzo stačit narůstajícímu počtu věřících obyvatel Brna, prošel několika přestavbami v období gotiky a později byl nahrazen větším. Jeho význam pak vzrostl zejména roku 1296, kdy se Petrov stal sídlem kolegiátní kapituly. Ta je sborem diecézních kněží, jejichž povinností vždy byla a je společná modlitba a slavnostní bohoslužba. Členství v kapitule bylo vždy považováno za vyznamenání, a bylo proto udělováno zasloužilým kněžím.

Během následujících staletí byl chrám na Petrově nadále opravován a přestavován. Zejména stopy po velkolepé barokní éře jsou dodnes patrné v interiéru chrámu. V roce 1777 zřídil papež Pius VI. v Brně biskupství a kostel svatého Petra a Pavla byl povýšen na katedrálu. Katedrála je právě označení pro biskupský kostel a hlavní chrám diecéze.

petrov-02Foto: Vít Kobza

Poslední významné stavební práce na Katedrále svatého Petra a Pavla se odehrály na konci 19. a na začátku 20. století. Katedrála tehdy dostala novogotickou podobu a byla ozdobena novým dvojvěžím, bez kterého si už dnes Petrov nedokážeme představit. Na začátku 21. století pak do bočního vchodu přibyla adorační kaple, která je dílem velehradského sochaře Otmara Olivy.

petrov-03Foto: Michaela Dvořáková

Devadesátá léta 20. století přinesla katedrále rozsáhlé opravy, restaurátorské práce a také archeologický výzkum přímo v katedrále. Veřejnosti byla zpřístupněna románsko gotická krypta, v níž se nacházejí základy kostela z poloviny 12. století včetně různých mladších přestaveb. V kryptě se dnes konají příležitostné výstavy, komorní hudební produkce nebo duchovně vzdělávací přednášky.

petrov-04Foto: Jiří Dobeš

Velice atraktivní je také možnost vystoupat po téměř 130 schodech na věžní vyhlídky. Námaha z výstupu bude odměněna nádherným výhledem na město a jeho okolí. Po návratu z vyhlídky mohou návštěvníci v klidu obdivovat krásnou kapli Zvěstování Páně se vzácným renesančním oltářem z ebenového dřeva. Prohlídku katedrály je nejlépe zakončit v trvalé expozici v klenotnici, kde jsou k vidění bohoslužebné textilie, monstrance, kalichy a další zajímavé předměty, které byly dříve skryty před návštěvníky v nepřístupných depozitářích.

Návštěvníkům Petrova slouží v domě číslo 1 už od roku 2006 Informační a kontaktní centrum a od roku 2007 i Diecézní muzeum.

Alena Štěpánková
Zdroj: Římskokatolická farnost u kostela sv. Petra a Pavla v Brně

Sousoší svatých Cyrila a Metoděje bude na Petrově

petrov-05Koncem ledna se na brněnském biskupství sešla porota, která hodnotila dvacet devět doručených návrhů na ztvárnění památníku svatých Cyrila a Metoděje. Výtvarnou soutěž o návrh na památník vyhlásilo brněnské biskupství v září 2011. Soutěž vyvolala mezi výtvarnými umělci velký zájem, do stanoveného termínu 19. prosince 2011 se zaregistrovalo celkem třicet devět zájemců o účast v soutěži. Nakonec bylo osmičlennou porotou hodnoceno dvacet devět doručených návrhů. Členové poroty provedli samostatné hodnocení jednotlivých návrhů podle stanovených kritérií, mezi která patřila především originalita díla, kreativita, celková výtvarná úroveň, vhodnost začlenění díla do určeného prostoru či volba materiálů a jejich vzájemný soulad. Vítězem výtvarné soutěže na ztvárnění památníku svatých Cyrila a Metoděje se stali autoři sochař Vladimír Matoušek s Ing. arch. Radimem Horákem. Porotci ohodnotili vítězný návrh jako řešení pokorné, soudobé, výrazné i sdělné, přinášející do souvislosti místa svébytný tvar, který obstojí vedle stávajících soch sv. Petra a Pavla. Zadavatel potvrdil svým rozhodnutím výsledné pořadí, jak jej ustanovila hodnotící porota.

Přáním brněnského biskupa Vojtěcha Cikrleho je, aby byl památník realizován v roce 2013, kdy si budeme připomínat 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Moravu. Památník má být umístěn v areálu Petrova v blízkosti katedrály sv. Petra a Pavla. Brněnské biskupství nabídne zájemcům od 4. do 11. května 2012 možnost zhlédnout všechny hodnocené návrhy.

Foto Jan Dobrovolný

Vyšlo v Brno Business & Style

Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...