Zlaté ruce brněnských chirurgů z CKTCH

Brno, 10. ledna 2012 - Brněnské Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie patří mezi špičková medicínská pracoviště nejen v České republice, ale v celé Evropě. V letošním roce oslavilo dvacáté výročí svého vzniku jako samostatné a nezávislé pracoviště. V brněnském centru se ročně uskuteční asi 100 náročných transplantací srdce, jater a ledvin a na 1 100 srdečních operací. Na činnosti centra se podílí více než čtyři desítky lékařů, kterým vděčí tisíce pacientů za záchranu nebo zachování plnohodnotného života.

chirurgove-01

Kardiochirurgie se začala dynamicky rozvíjet v polovině minulého století na II. chirurgické klinice Fakultní nemocnice U svaté Anny na oddělení dnes již legendárního chirurga profesora MUDr. Jana Navrátila, DrSc. (1909–1992). Profesor Navrátil stál v čele kliniky patnáct let (1952–1967) a pod jeho vedením dosáhl tým brněnských lékařů několika významných prvenství při zavádění nových metod chirurgické léčby srdečních onemocnění. Po odchodu profesora Navrátila do Rakouska, kde působil dále jako přednosta chirurgické kliniky a profesor lékařské fakulty Vídeňské univerzity, se kardiochirurgické výkony prováděly dalších jedenáct let na obou chirurgických klinikách Fakultní nemocnice U svaté Anny.

chirurgove-02Kardiochirurgie se osamostatňuje

Počátky samostatné kardiochirurgie v Brně se začaly rýsovat v roce 1978, kdy byla ukončena přístavba II. chirurgické kliniky jako nového pracoviště kardiochirurgů. Nacházel se zde katetrizační sál, operační sály a pooperační oddělení, ale přístrojové vybavení bylo na dost nízké úrovni. Oddělení, které bylo organizačně součástí I. chirurgické kliniky, bylo hodně závislé na obou chirurgických klinikách nemocnice a to bránilo rychlému rozvoji, kterým právě kardiochirurgie procházela. V roce 1984 se přednostou oddělení stal docent MUDr. Jan Černý, CSc., a pod jeho vedením se kardiochirurgie stala samostatným a nezávislým pracovištěm. Počty srdečních operací se každoročně zvyšovaly a výrazně vzrostla operativa pro ischemickou chorobu srdeční. Zlepšilo se přístrojové vybavení oddělení, hlavně monitorovacími systémy a plicními ventilátory. Specializace oddělení se postupně rozšířila o transplantace jater a ledvin. Tím došlo i na změnu názvu na Kardiochirurgické a transplantační oddělení, které se stalo transplantačním centrem pro celý Jihomoravský kraj. V roce 1988 bylo toto pracoviště vyjmuto z Fakultní nemocnice a spolu s jinými ústavy vznikl Institut medicínského výzkumu v Brně. Po jeho rozpadu bylo Kardiochirurgické a transplantační oddělení přejmenováno na Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie a v roce 1991 zřízeno jako přímo řízená organizace Ministerstva zdravotnictví České republiky. Ředitelem byl jmenován dosavadní přednosta profesor MUDr. Jan Černý, CSc.

Špičkové medicínské centrum

Právě devadesátá léta minulého století se stala nejvýznamnějším obdobím činnosti centra. V roce 1992 byl zahájen program transplantací srdce a velmi výrazně vzrostl počet transplantací jater. Vybavení centra diagnostickou a operační technikou dosáhlo nejvyššího stupně kvality. Toto zázemí a současný stav medicíny a chirurgie nyní umožňuje rozšířit invazivní kardiologické výkony, zavádět náročné operace srdce s nižší zátěží organismu pacienta a zkvalitnit veškerá diagnostická šetření. Prostory centra prošly generální rekonstrukcí lůžkových oddělení a později i hlavní budovy. V ní jsou nyní soustředěny tři operační sály, jednotka intenzívní péče a rentgenové pracoviště. V posledních třech letech bylo také rekonstruováno přízemí, kde byl vybudován hybridní operační sál pro sdružené chirurgické a intervenční výkony, svého druhu první v České republice. V čele Centra kardiovaskulární a transplantační chirurgie stojí od roku 2007 docent MUDr. Petr Němec, CSc.

chirurgove-03

(aš),
foto: K. Turek

Vyšlo v Brno Business & Style