Laboratoře ALISI pomohou vědeckému Brnu

Brno, 15. prosince 2011 - V Králově Poli se chýlí ke konci stavba, která po svém zprovoznění rozšíří paletu excelentních vědeckých center a posílí pozici Brna jako centra špičkové vědy. V budově, o které je řeč, totiž budou sídlit laboratoře mikro- a nanotechnologií ALISI.

alisi-01

Projekt laboratoří ALISI vznikl v Ústavu přístrojové techniky Akademie věd České republiky a uspěl v boji o prostředky z evropských strukturálních fondů, konkrétně z druhé prioritní osy Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace získal 432,9 milionu korun. „Stavbu budovy dokončíme začátkem příštího roku a vědci se do ní přestěhují postupně, s návazností na instalaci nových technologií," říká výkonný ředitel ALISI Bohdan Růžička.

Od napsání projektu do jeho zprovoznění však uplynou téměř tři roky a za tu dobu došlo k několika změnám. „Věda se vyvíjí, vyvíjí se i další vědecké projekty v Brně a na základě těchto změn jsme i my lehce upravili náplň projektu ALISI, aby se výzkumné aktivity vhodně doplňovaly s ostatními brněnskými projekty," komentuje Růžička. Zaměření centra na mikro- a nanotechnologie samozřejmě zůstává, při nákupu přístrojů však byla zohledněna i spolupráce s ostatními vědeckými centry, například CEITECem nebo ICRC tak, aby se přístrojové vybavení vzájemně doplňovalo.

alisi-02

V ALISI tak nově vyroste například zoolaboratoř, takzvaný zvěřinec, pro výzkum živých hlodavců. Proč k tomuto kroku došlo, vysvětluje dále Bohdan Růžička: „Stavbu a provoz zvěřince měli v plánu například v CEITECu nebo univerzitním kampusu, nakonec od něj ale museli upustit. Protože pořizujeme unikátní tomografický systém, který umožňuje i studium zmíněných živočichů, rozhodli jsme se rozšířit laboratorní zázemí i o možnost jejich dočasného chovu a poskytnout laboratoř k dispozici dalším výzkumným skupinám, jak brněnským, tak i těm mimobrněnským." V ALISI tak nebudou zkoumat pouze domácí vědci z Ústavu přístrojové techniky, ale třeba právě zmiňovaní výzkumníci z CEITECu.

alisi-03

Začátkem příštího roku v ALISI zprovozní unikátní tomografický systém využívající magnetickou rezonanci, který rozliší až stokrát jemnější detaily vzorku například i uvnitř živých hlodavců. Přibude také nový elektronový litograf, přístroje pro magnetronové naprašování a napařování elektronovým svazkem pro nanášení speciálních tenkých vrstev, nebo H-maser – přístroj pro přesné měření času. „ÚPT se tak stane jedním z pouhých tří pracovišť v České republice, která jsou schopna přispívat k takzvanému koordinovanému světovému času UTC, který se v současné době používá pro řízení vědeckých a technických činností místo dříve používaného GMT – Greenwichského času," upřesnil Bohdan Růžička.

Ústav přístrojové techniky Akademie věd ČR
Vizualizace Musil-Hybská – architektonický ateliér

Vyšlo v Brno Business & Style

Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...