Moravská galerie představí krásu antických gem

Kameny, drahé kameny a polodrahokamy, označované jako gemy a kameje, v pátek 29. ledna poprvé veřejnosti představí Moravská galerie v Brně (Respirium Uměleckoprůmyslového muzea MG, Husova 14). Na výstavě Krása antických gem bude k vidění přes sedmdesát exponátů ze sbírek muzejních a galerijních institucí celého území Moravy, které byly získány nákupy či archeologickými výzkumy. Návštěvníci se tak mohou seznámit s kameny, jejichž nevšední krása přetrvala celá staletí a které ve své době sloužily jako pečetidla či šperky a ochranné talismany, jimž byla připisována zvláštní moc.
Cílem výstavy je poprvé souhrnně představit sbírku Moravské galerie v Brně, jejíž základ a největší část tvoří předměty ze sbírky Odoarda III. knížete Collalto (1747–1833). Štědrý mecenáš a významný sběratel antik věnoval tehdy nově zakládanému Františkově muzeu několik desítek gem a kamejí, které v roce 1929 přešly do Moravské galerie v Brně. I další kameny zastoupené v kolekci Moravské galerie pocházejí ze soukromých sbírek – například dvě gemy a jedna kamej z Paříže, kovová čelenka zdobená dvěma kruhovými gemami z brněnské soukromé sbírky či směsice kamenů z Dalmácie, zapsaná do přírůstkové knihy v roce 1964. Výstava je doplněna předměty z dalších moravských sbírek - například z kolekce antik Muzea Kroměřížska, sbírky Oddělení klasické archeologie Ústavu archeologie a muzeologie FF Masarykovy univerzity v Brně, Historického muzea Slavkov, Moravského zemského muzea v Brně a dalších. Výstava potrvá do 16. května.

kamen_1.JPG

 

Jaké příslušenství byste měli používat pro svůj vůz

Jako majitel vozidla víte, že je důležité udržovat vozidlo v dobrém stavu. Nejenže díky tomu váš vůz vypadá hezčí, ale také pomáhá udržovat jeho bezproblémový provoz. Jedním ze způsobů, jak toho dosáhnout, je používání autopříslušenství.