MOÚ získal mezinárodní certifikát

Masarykův onkologický ústav získal mezinárodní certifikát Joint Commission International (JCI). Tímto certifikátem se zatím mohla pochlubit pouze tři zdravotnická zařízení v ČR – Ústřední vojenská nemocnice, Ústav hematologie a krevní transfuze a Nemocnice na Homolce. Akreditační audit Joint Commission International (JCI) v Masarykově onkologickém ústavu se uskutečnil ve dnech 30. listopadu a začátkem prosince loňského roku dle nových, rozšířených standardů kvality JCI platných od roku 2008. Celý audit prověřoval plnění přes 1500 ukazatelů, které mají přímý vliv na bezpečnost pacienta a bezchybnost léčebných procesů.

mou_1.jpg

Auditoři JCI na základě rozboru legislativy ČR, písemných směrnic a nařízení MOÚ použili metodu Stopař, která byla založena na sledování „stopy“ individuálního pacienta napříč ústavem. V jeho chorobopisu prověřovali auditoři JCI činnost ústavu ve všech oblastech, se kterými pacient přicházel jakkoli do styku – od příjmu přes laboratorní vyšetření, ambulantní či hospitalizační péči, operaci až po stravovací provoz a propuštění. Přestože hlavním předmětem zkoumání bylo vedení zdravotnické dokumentace daného pacienta, byly informace z ní konfrontovány v přímých rozhovorech se zdravotníky a pacienty a prakticky ověřovány v chodu jednotlivých pracovišť. Pozornost auditorů JCI byla zaměřena také na systém řízení kvality a bezpečnosti na jednotlivých pracovištích, na technickou bezpečnost MOÚ, na personalistiku, na průběžné doškolování zdravotnického personálu, informační systém a podobně. Sledovali monitorování dodržování práv pacientů, nakládání s léčivými přípravky a zvládání krizových situací. Akreditační komise vycházela z místního šetření přímo v MOÚ a z přímých rozhovorů s pacienty a zaměstnanci. Certifikát JCI náleží MOÚ na tři roky od data jeho získání, pokud ho JCI zdravotnickému zařízení z nějakého závažného důvodu neodejme. Po uplynutí této lhůty, pokud bude mít MOÚ na obnovení akreditace zájem, musí znovu požádat o její udělení a obstát úspěšně při opakované kontrole.


Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...