Brno získalo další evropské peníze na svůj rozvoj

Brno, 7. října 2011 - Výbor regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod schválil pět žádostí o dotaci na projekty města Brna. To tak bude mít k dispozici dalších 170 milionů korun na svůj rozvoj. Včera to oznámil to primátor města Brna Roman Onderka.

Onderka-Roman-zdroj-www.romanonderka.cz-06

Brno dostalo dotaci z oblasti podpory Rozvoj urbanizačních center. „Město Brno opět dokázalo, že dovede připravit takové projekty, které získají podporu Evopské unie. Z nově schválených žádostí bych vyzdvihl Městské středisko krizové sociální pomoci, které je jedním z výstupů Komunitního plánu sociálních služeb města Brna. A další projekty nám zase umožní zkvalitnit vzdělávání a podporovat zdravý životní styl obyvatel,“ uvedl primátor města Brna Roman Onderka. Projekty jsou zařazeny do Integrovaného plánu rozvoje města Brna

Projekty, které získaly dotaci z Regionálního operačního programu Jihovýchod:

  • Městské středisko krizové sociální pomoci pro osoby v extrémní sociální tísni

Fyzická realizace projektu: srpen 2011 – červenec 2012

Celkové výdaje projektu: 13 469 702 Kč

Obdržená dotace: 8 902 000 Kč

Cílem projektu je vytvořit osobám bez přístřeší nebo osobám v krizi, které se nacházejí v situaci ohrožení zdraví nebo života důstojné podmínky pro uspokojení základních lidských potřeb. Středisko by mělo pomoci těmto lidem překonat krizový stav a zahájit následný terapeutického procesu. Městské středisko krizové sociální pomoci pro osoby v extrémní sociální tísni vznikne rekonstrukcí stávajícího bytového domu Masná 3b. 

  • Výstavba tělocvičny ZŠ a MŠ Zeiberlichova 49

Fyzická realizace projektu: leden 2011 – srpen 2012

Celkové výdaje projektu: 35 511 600 Kč

Obdržená dotace: 22 672 853 Kč

Projekt reaguje na absenci sportovních budov v městské části Brno-Soběšice. Cílem projektu je vybudovat novou tělocvičnu při ZŠ a MŠ Brno, Zeiberlichova 49, která bude rozměrově splňovat minimální parametry pro odbíjenou, s vybavením pro gymnastiku i další míčové hry. Její součástí bude nářaďovna, šatny, kabinet a sociální zařízení.

  • Stará školka

Fyzická realizace projektu: březen 2011 – říjen 2011

Celkové výdaje projektu: 6 653 151 Kč

Obdržená dotace: 5 069 791 Kč

Městská část Brno-Bosonohdy se dlouhodobě potýká s nedostatečnou nabídkou zařízení pro volnočasové aktivity. Tato městská část postrádá centrum poskytující zázemí pro sportovní, zájmovou a komunitní činnost. Projekt je zaměřen na rekonstrukci objektu bývalé mateřské školy, který bude sloužit jako centrum volnočasových aktivit nejen pro děti a mládež, ale také pro veřejnost. Provozovatel volnočasového centra bude vybrán na základě otevřeného nabídkového řízení.

  • Základní škola Otevřená

Fyzická realizace projektu: leden 2011 – září 2012

Celkové výdaje projektu: 159 571 332 KčO

bdržená dotace: 97 077 208 Kč 

V rámci projektu bude postavena nová škola v Brně-Žebětíně s odpovídajícím technickým i technologickým zázemím pro výuku dětí základní školy prvního stupně včetně rozšíření nabídky mimoškolních aktivit a k nim nutného zázemí. Nedílnou součástí tohoto projektu je i výstavba nové víceúčelové tělocvičny. Realizací projektu vznikne ucelený bezbariérový areál školských a sportovních zařízení s celoročním využitím. 

  • Víceúčelová tělocvična při EZŠ a MŠ Čejkovická

Fyzická realizace projektu: duben 2011 – leden 2012

Celkové výdaje projektu: 48 761 155 Kč

Obdržená dotace: 38 072 413 Kč 

Cílem projektu je vybudování odpovídajících prostor pro povinnou výuku tělesné výchovy žáků Evropské základní školy. Projekt také řeší nedostatek zařízení pro celoroční sportovní vyžití obyvatel městské části Brno-Vinohrady a okolí a vytváří tak podmínky pro zakládání sportovních oddílů v dané lokalitě. Výstupem projektu bude víceúčelová tělocvična, která bude po dokončení předána do správy EZŠ Čejkovická.

(red)